Sökning: "markläggning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet markläggning.

  1. 1. Förstärk karaktären med markmaterial : en undersökning om hur markmaterial förstärker karaktärer på tematiserade platser

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Oskar Persson; [2016]
    Nyckelord :förstärka karaktär; markläggning; markmaterial; nöjespark; tematiserad miljö;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka och analysera hur markmaterial används för att förstärka karaktärer i en tematiserad miljö. Tematiserad miljö innebär en miljö som ska efterlikna en verklig eller påhittad miljö på en plats. LÄS MER