Sökning: "markmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet markmaterial.

 1. 1. Mer lek! : En utveckling av ett utvärderingsverktyg för bostadsgårdens lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Pauline Green; [2021]
  Nyckelord :lekmiljö; bostadsgård; verktyg; checklista;

  Sammanfattning : Faktorer som förtätningsprocesser, ökad trafik och ett större säkerhetstänk överlag har gjort att barn idag har allt färre platser att vistas på i staden. Bostadsgården är ett av få uterum där barn kan vara och dit de kan ta sig själva. LÄS MER

 2. 2. Skötsel- och kostnadseffektiva mark- och växtmaterial för bostadsnära miljöer : ett gestaltningsprogram för Skanörsgårdens utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ludvig Welander; [2021]
  Nyckelord :kostnadseffektivitet; dyrt; billigt; skötsel; miljonprogrammet; bostadsgårdar; Skanörsgården; projekteringslösningar; markmaterial; växtmaterial;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den behovsanpassade trädgården : hur man går till väga för att gestalta en tillgängligare trädgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marie Rydén Tomasson; [2021]
  Nyckelord :accessible garden; tillgänglighet; behovsanpassning; raised garden bed; upphöjda bäddar; odlingskärl; anpassade markmaterial; adapted ground material;

  Sammanfattning : Många äldre bor kvar i sin villa hela livet men med ålder eller sjukdom kommer ofta mer problem med kroppen såsom minskad ork och möjlighet att utföra vissa rörelser. Detta kan leda fram till svårigheter att både använda och sköta den egna trädgården. LÄS MER

 4. 4. Den föränderliga lekplatsen : barns möjligheter att påverka sin lekmiljö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Arai; [2020]
  Nyckelord :påverkbar lekplats; lekmiljö; löst material; loose parts; påverkbara lekredskap; Malmös temalekplatser;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker föränderlighet och möjligheten att påverka som en kvalitetsaspekt av lekmiljön. I tidigare studier av barns lekmiljöer har det konstaterats att miljöer som inte är statiska utan som går att förändra är en kvalitet för leken. LÄS MER

 5. 5. Surface mounting for outdoor furniture : Development of a standardized and modularized anchoring detail

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emelie Jansson; Miriam Sandberg Salach; [2020]
  Nyckelord :Ytmontering; markförankring; modularisering; design för tillverkning och montering;

  Sammanfattning : Lappset Group Ltd är världsledande inom utvecklandet av lekpark-, utegym- och parkutrustning och säljer produkter med hög kvalitet, säkerhet och smakfull design. I och med de uppkomna svårigheterna som grävning medför i installationen under vinterhalvåret i det nordiska klimatet har en ny trend identifierats, ytmontering. LÄS MER