Sökning: "marknader dubai"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden marknader dubai.

 1. 1. Att lyckas i Förenade Arabemiraten : -En undersökande studie om standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategier i mat- och dryckesbranschen.

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Rawa Al Haider; Martin Frostensson; [2010]
  Nyckelord :Anpassning; standardisering; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Globaliseringen av vår värld har medfört att många företag idag verkar på flera marknader över hela världen. Vid inträde på en ny marknad i ett nytt land finns det flera saker företaget måste tänka på, en av sakerna är vilken marknadsföringsstrategi som skall användas. LÄS MER

 2. 2.  Svensk företagsetablering i Dubai :   - en studie om företagens motiv och processer

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Alban Thaqi; Sandra Edvinsson; [2010]
  Nyckelord :Etablering; Dubai; etableringsformer; frizoner;

  Sammanfattning : InledningEtt ökat intresse för globalisering har gjort att företag söker sig till nya marknader kontinuerligt, svenska företag utgör inget undantag. En mycket aktuell marknad för utlandsetablering är Dubai. LÄS MER

 3. 3. Företagskulturens inverkan på den enskilde individen : en fallstudie av IKEA Kalmar och IKEA Dubai

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Jon Eriksson; Tim Mankonen; [2008]
  Nyckelord :Företagskultur; Individ; IKEA; Kalmar; Dubai; Globalisering; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Globalisering är något som de senaste åren blivit ett allt mer igenkänt begrepp bland oss människor, detta är något som berör både oss individer samt företagsvärlden. Den främsta anledningen till att detta är något som ligger i tiden beror på att numer finns möjligheterna, tekniken har tagit oss framåt vilket skapat ett behov bland oss människor av att se världen. LÄS MER