Sökning: "marknadsanalys av företag"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden marknadsanalys av företag.

 1. 1. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 2. 2. Studie om produktutveckling i praktiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Design och formgivning

  Författare :Alexander Yoo; [2018]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag utforskat vissa moment berörande produktutveckling genom praktiskt utförande. Jag har fokuserat på tillverkning, då både samarbete och kommunikation är för mig (studerande) outforskade faktorer som påverkar ett produktutvecklingsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Peptider som läkemedel - en marknads- och trendanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Elina Annala; Matilda Brink; Simon Ekdahl; Sofia Iggström; Felicia Mejáre; Ebba Spetsare; [2017]
  Nyckelord :Läkemedel; peptider; peptid; peptidbaserat; läkemedelsmarknaden; läkemedelsbranschen; marknadsanalys; marknad; trender; trendanalys; CRO; CMO; CDMO; Sverige; USA; Nederländerna; Schweiz; Storbritannien; Frankrike; Kina; Indien; Nya Zeeland; Australien;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att ge en overskådlig bild av den aktuella peptidbaseradelläkemedelsmarknaden. Från en i rapporten definierad marknad har primärdata kring etablerade företag på marknaden, samt peptidbaserade läkemedel till försäjning på marknaden, sammanställts. LÄS MER

 4. 4. Utveckling och tillämpning av miljödokumentation som verktyg för produktutveckling : En fallstudie på förvaringsserien Space från Thule Möbler AB

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Maria Plahn; Anna Olsson; [2016]
  Nyckelord :environmental declaration; environmental declaration as a product development tool; product development; furniture for storage; office-storage; module.; miljödeklaration; miljödeklaration som produktutvecklingsverktyg produkt- utveckling; förvaringsmöbel; kontorsförvaring; modul;

  Sammanfattning : Thule Möbler AB in Kungsör, Sweden, is a retailer and manufacturer of furniture and fixtures for offices. They have previously worked with a general environmental declaration which describes the company’s overall environmental work, but they see a need for declaring the environmental performance of specific products. LÄS MER

 5. 5. Förutsättningar och affärsmodeller för avsättning av småskaligt producerad fordonsgas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Mikaela Blom; [2016]
  Nyckelord :biogas; tankning; regelverk; gårdsanläggning; aktörskartläggning; ekonomiska förutsättningar; småskalig uppgradering;

  Sammanfattning : There is a need for reducing greenhouse gas emissions from the transporting sector. With a potential of 3-7 TWh per year, farm based production of biomethane can be a solution for this problem. The small farm based biogas plants have a problem using the produced heat in an efficient way and today 29 % of the biogas is flared or not used. LÄS MER