Sökning: "marknadsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet marknadsanalys.

 1. 1. E-commerce and its Effects on Commercial Real Estate and F&B : Space Conversions, the Optimal Meeting Place and Future Expectations on Development in Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hedda von Heideken; Nina Höglund; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; Retail; Food and Beverage; Meeting Place; Market Analysis; E-handel; Detaljhandeln; Mat och Dryck; Mötesplats; Marknadsanalys;

  Sammanfattning : People are becoming more digital today, and are spending the majority of their time behindscreens. Because of this, the importance to socialize have become more prominent. In thisdigital era, more businesses are establishing online. A structural reformation in the retailmarket is inevitable. LÄS MER

 2. 2. AI inom svenska industrier : En marknadsanalys med designförslag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap; Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Jens Klarén; Jesper Forsström Malm; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; AI; bank- och försäkringsbranschen; offentliga sektorn; detaljhandeln; skogsindustrin; tillverkningsindustrin;

  Sammanfattning : Svenska företag måste ständigt förbättra sin position på marknaden där artificiell intelligens (AI) fungerar som ett verktyg för ökad konkurrenskraft. AI är däremot ett komplicerat, odefinierat och hypat begrepp som gör det svårt för företag att lyckas med ökad produktivitetoch minskade kostnader. LÄS MER

 3. 3. Bevakning av sociala medier för marknadsanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Povel Forsare Källman; Robin Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Market research; Machine Learning; Clustering; Kmeans; Social Media; Marknadsundersökning; Maskininlärning; Klustring; Kmeans; Social Media;

  Sammanfattning : Målet med studien ämnar undersöka till vilken grad det går att använda modeller inom maskininlärning, i syfte att identifiera marknadstrender och ersätta nuvarande marknadsanalysmetoder. Data utvinns genom Information Extraction från svenska blogginlägg och förbehandlas med TFIDF-standarden. LÄS MER

 4. 4. Coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Wisseng; Linnea Ölund; [2019]
  Nyckelord :Coworking; Commercial real estate; Valuation; Flexible office space; Coworking; Kommersiella fastigheter; Fastighetsvärdering; Flexibla kontorslösningar;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher ocharbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen ochtar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER