Sökning: "marknadsbaserat"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet marknadsbaserat.

 1. 1. Kvinnliga vd:s och lönsamhet : En studie om vilken påverkan kvinnliga vd:s har på lönsamheten för bolag noterade på svenska börser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Nyman Wänseth; Christoffer Etminan Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Kvinnlig vd; lönsamhet; Nasdaq Stockholm; Spotlight Stock Market; First North; Sverige; agentteorin; upper echelons theory; könsschemateorin;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar bidra till den rådande jämställdhetsdebatten vad gäller könsdiversitet hos svenska noterade företag där kvinnliga vd:s är underrepresenterade. Syftet är att identifiera om det finns ett samband mellan kvinnliga vd:s och företags lönsamhet. LÄS MER

 2. 2. Beslutsfattande vid övergången till multikanal företag : En kvalitativ studie om resonemanget inför beslutet att anskaffa e-handel

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Conny Andersson; Victoria Jörgensen; [2020]
  Nyckelord :Beslutsteori; rationellt beslutsfattande; begränsat rationellt beslutsfattande; resursbaserat synsätt; marknadsbaserat synsätt; små företag; multikanal företag; e-handel;

  Sammanfattning : Omvärlden förändras allt snabbare på grund av den ökade globaliseringen som råder, detta har lett till att organisationer ofta verkar på dynamiska och instabila marknader. Företag behöver därför alltmer anpassa sig efter utvecklingen som sker, vilket innebär att de ställs inför komplexa och omfattande beslut som är avgörande för dess fortsatta existens. LÄS MER

 3. 3. Klimatavtal mot nya höjder? Sverige som statlig aktör i förhandlingarna om ett marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gunilla Sandin; [2019]
  Nyckelord :Aviation International Negotiations Climate Politics Sweden Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, Sweden’s role in the negotiations towards managing greenhouse gas emissions from international aviation in the UN specialized agency International Civil Aviation Organisation (ICAO) is analysed. In 2016, ICAO decided to implement an emissions offsetting mechanism for international aviation, called CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction System for International Aviation). LÄS MER

 4. 4. Kvinnor i företagsledningar : En studie om hur kvinnliga vd:s och styrelseordförande påverkar lönsamheten i bolag noterade på Stockholmsbörsen.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Karlsson; Lundström Niklas; [2019]
  Nyckelord :Lönsamhet; ROA; Tobin’s Q; kvinnor; kön; vd; ordförande; bolagsstyrning; Stockholmsbörsen; Sverige;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i funderingen kring vad som gör ett företag lönsamt kopplat till den rådande jämställdhetsdebatten. Studien utgår från multipla regressionsanalyser på ett dataset baserat på 331 bolag noterade vid Stockholmsbörsen år 2014–2017 i syfte att undersöka hur lönsamhet i ett företag påverkas av att en kvinna innehar rollen som vd och styrelseordförande. LÄS MER

 5. 5. Den Jämställda Styrelsen : En kvantitativ studie om sambandet mellan företags lönsamhet och jämställda styrelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; lönsamhet; bolagsstyrelser; marknadsbaserat; redovisingsbaserat;

  Sammanfattning : Problem: Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. LÄS MER