Sökning: "marknadsbaserat"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet marknadsbaserat.

 1. 1. Klimatavtal mot nya höjder? Sverige som statlig aktör i förhandlingarna om ett marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gunilla Sandin; [2019]
  Nyckelord :Aviation International Negotiations Climate Politics Sweden Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, Sweden’s role in the negotiations towards managing greenhouse gas emissions from international aviation in the UN specialized agency International Civil Aviation Organisation (ICAO) is analysed. In 2016, ICAO decided to implement an emissions offsetting mechanism for international aviation, called CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction System for International Aviation). LÄS MER

 2. 2. Den Jämställda Styrelsen : En kvantitativ studie om sambandet mellan företags lönsamhet och jämställda styrelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johanna Strand; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; Sverige; lönsamhet; bolagsstyrelser; marknadsbaserat; redovisingsbaserat;

  Sammanfattning : Problem: Investeraren går idag igenom flera val när det kommer till att välja företag att investera i eller ej. Det har blivit allt viktigare att inte endast granska företagets finansiella hälsa utan även se hur företaget arbetar i enlighet med sina egna värderingar. LÄS MER

 3. 3. Den förnybara framtiden - en rättsekonomisk analys av det svenska elcertifikatsystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Philip Åberg; [2017]
  Nyckelord :Rättsekonomi; law and economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att uppnå nationella klimat- och miljömål måste den förnybara elproduktionen i Sverige öka inom de närmaste decennierna. Det svenska elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat finansiellt stödsystem med målet att skapa incitament till en ökad förnybar elproduktion. LÄS MER

 4. 4. Blir det bättre? En studie om vd-byten och företagens långsiktiga prestation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tim Rydell; Fredrik Handspik Dahlänger; [2017]
  Nyckelord :Vd-byte; långsiktig prestation; OROA; Tobins Q;

  Sammanfattning : Vd-byten får stor uppmärksamhet i media och rapporter visar att allt fler vd:ar byts ut i svenska börsnoterade företag, men om prestationen blir till det bättre är en fråga som kvarstår. Studiens syfte var att undersöka hur företagens långsiktiga prestation för svenska börsnoterade företag förändrades till följd av ett vd-byte. LÄS MER

 5. 5. Hållbarhet och lönsamhet : Förhållandena mellan CSP och CFP i en svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maja Bergquist; Malin Tafvelin; [2016]
  Nyckelord :Corporate Social Performance; CSP; Corporate Financial Performance; CFP; Corporate Social Responsibility; CSP and CFP relationship; CSR; Sustainability; ROE; ROA; Stock return; Profitability; KLD; DJSI; Stakeholder Theory; Resource Based View; Trade-off Theory; Managerial Opportunism; Slack Resources;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har ansvarfullt företagande (CSR) varit ett ämne som erhållit allt mer fokus inom forskning och således även för företag och samhället i stort. CSR är ett ämne som är högst aktuellt då globalisering är ett faktum och medför att de företag som är verksamma idag bär ett globalt ansvar, då dessa är stora aktörer i en värld som kantas av ekonomiska kriser, miljöproblem och humanitär försummelse. LÄS MER