Sökning: "marknadseffektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet marknadseffektivitet.

 1. 1. Mikrostrukturen och Ex-dagseffekten : Påverkar mikrostrukturen den svenska börsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Eric Salerud; Erik Pilbackes; [2021]
  Nyckelord :Ex-day effect; PDR; microstructure hypothesis; microstructure; EMH; market efficiency; Ex-dagseffekten; tick size; mikrostrukturhypotesen; mikrostruktur; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En fungerande kapitalmarknad är en förutsättning för en nations innovation,vilket i sin tur är fundamentalt för att uppnå ekonomisk tillväxt. Därav blir förståelsen för hurkapitalmarknaden fungerar av största vikt. LÄS MER

 2. 2. En ineffektiv möjlighet : En kvantitativ studie på den svenska aktiemarknadens effektivitet utifrån nyckeltalen P/E och B/M

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Douglas Hellbratt; Anton Rosenberg; [2021]
  Nyckelord :Marknadseffektivitet; marknadsanomalier; P E-talet; B M-talet; riskjusterad avkastning; kapitalprissättningsmodellen; överlevnadsbias; jämförelseindex; semi-stark form;

  Sammanfattning : Statistics and public reports indicate that stock investment has developed to a popular and growing investment trend among individuals, where the underlying motivational factor is the possibility to generate a return on the investment, and therefore make money. A recurrent and controversial question in the financial context is how the individual investor should proceed to generate a return higher than the market. LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv : En eventstudie om abnormal avkastning på kort sikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Lucas Mattsson; Oliver Mattisson; [2021]
  Nyckelord :M A; abnormal return; market reaction; acquisition strategy; economic cycles; market efficiency; Företagsförvärv; abnormal avkastning; marknadsreaktion; förvärvsstrategi; konjunkturcykler; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Antalet genomförda företagsförvärv på aktiemarknaden har ökat genom åren. Företagsförvärv ämnar till att skapa tillväxt och konkurrenskraftighet genom synergier, ökning av marknadsandelar eller via diversifiering. LÄS MER

 4. 4. Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar : En studie om aktieutdelningar under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Joakim Isheden; Nicoleta Marcean; [2021]
  Nyckelord :Aktiekursutveckling; positiva utdelningsbeslut; frivilliga respektive framtvingade negativa utdelningsbeslut; signaleringsteori; utdelningsefterfrågeteori; annonseringsdag; trendutveckling; marknadseffektivitet;

  Sammanfattning : Titel: Aktiemarknadens mottagande av tillkännagivanden om utdelningar - En studie om aktieutdelningar under Covid-19. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i företagsekonomi. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan svenska aktiefonders avkastning och avgift med hänsyn till risk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriel Koriy; Johanna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Absolute return; risk-adjusted return; sharpe ratio; information ratio; active risk.; Absolut avkastning; riskjusterad avkastning; sharpekvot; informationskvot; aktiv risk.;

  Sammanfattning : Förvaltning och avkastning hos fonder har forskats om i flera studier runt om i världen. Tidigare forskning har gett varierande resultat, där vissa studier visar på att det föreligger ett samband mellan en fonds avgift och avkastning, medan andra inte kan säkerställa ett sådant resultat. LÄS MER