Sökning: "marknadsföra tjänster"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden marknadsföra tjänster.

 1. 1. AKTIEBOLAGET V. META PLATFORMS IRELAND LIMITED

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tilde Skånvik; [2022-02-09]
  Nyckelord :Juridik; Internet; Inomobligatoriskt skadestånd; Avtalsfrihet; Allmänna villkor; Sociala medier; Meta; Instagram; Användarvillkor; Tillsynsrådet;

  Sammanfattning : Internet är till stora delar oreglerat och den gränsöverskridande karaktären försvårar juridiken på området. Huvudregeln är att det föreligger avtalsfrihet vid tillhandahållande och användning av digitala tjänster på internet. De stora aktörerna på internet är bland annat plattformsföretagen. LÄS MER

 2. 2. A comparative study on credibility judgement of phishing emails with logos versus without logos

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Haris Vidimlic; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, in many parts of the world, having an internet connection is given. Individuals with an internet connection usually use a personal email address to communicate and to register on different websites. This has made it easier for companies to reach out to individuals and market their products and services. LÄS MER

 3. 3. Svenska Spels marknadskommunikation i sociala medier : En flermetodsstudie av Svenska Spels kommunikation på Facebook och Twitter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Philip Jarny; Anton Nordström; [2021]
  Nyckelord :Svenska Spel; samhällsnytta; hållbart spelande; marknadskommunikation; sociala medier; Facebook; Twitter.;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka Svenska Spels marknadskommunikation, såsom det kommer till uttryck i företagets sociala medier. Mer precist handlar det om att belysa Svenska Spels marknadskommunikation på Facebook och Twitter med avseende på faktorer som relaterar till frågor som har att göra med hållbarhet och samhällsnytta. LÄS MER

 4. 4. Influencers värde på Instagram : En kvalitativ studie om hur företag uppfattar influencers värde på Instagram

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Patrik Prokić; [2020]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; Instagram; image; WOM; relationsmarknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Influencer marketing har uppmärksammats de senaste åren och allt fler företag nyttjar influencers för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Som i ett led av den digitala utvecklingen behövs nya och kreativa tillvägagångssätt för att marknadsföra sig. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktor Svedlund; [2020]
  Nyckelord :digitalisering; digital marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. LÄS MER