Sökning: "marknadsföring; ambassadör"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden marknadsföring; ambassadör.

 1. 1. Den naturliga ambassadören : en fallstudie om mötet mellan styrning och behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Herrlander; Johanna Palm; [2016]
  Nyckelord :Employee Advocacy; Customer Advocacy; organisatoriskt medborgarskapsbeteende; tillhörighet; organisationsengagemang; psykologiskt kontrakt; ambassadörskap;

  Sammanfattning : Fenomenet Employee Advocacy spås vara framtidens nya trend och innebär marknadsföring av en organisation via medarbetarna. Fler företag börjar se betydelsen av att medvetet använda sina medarbetare som ambassadörer för att sprida företagets budskap. LÄS MER

 2. 2. Enabling behaviour change : community-based social marketing strategy in Malmö

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Maxim Vlasov; [2015]
  Nyckelord :behaviour change; community; practice theory; recycling; social marketing; sustainable lifestyle;

  Sammanfattning : Our planet is faced with enormous challenges as the extreme weather events related to the human-caused climate change continue to gain strength. The scale of the problem has made changing human behaviour the central focus of sustainable development, and both public and private sector are expected to gain relevant expertise and introduce this work in their agenda. LÄS MER

 3. 3. Celebrity Endorsements : En kartläggning av ambassadörens karaktärsdrag vid kongruenta respektive inkongruenta marknadsföringskampanjer 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Höglund; Kristian André; [2014]
  Nyckelord :Celebrity Endorsments; Endorser; Kongruent; Inkongruent; Marknadsföring; Ambassadör;

  Sammanfattning : Bakgrund – Att använda sig av celebriteter i marknadsförningssyfte har på den senaste tiden blivit en allt vanligare företeelse bland företagen i dagens samhälle. Dettafenomen har fått namnet celebrity endorsements och förekommer frekvent över hela världen. LÄS MER

 4. 4. Mode som marknadsföringsverktyg : En studie om innovativ marknadsföring

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SANNA ÅHMAN; ELIN HAHNE; [2013]
  Nyckelord :Viral spridning; Sociala medier; Pop up stores; Innovativ marknadsföring; Dold marknadsföring; Varumärkesambassadörer;

  Sammanfattning : Avsikten med vår uppsats är att bringa förståelse kring hur modevarumärken använder sig av nytänkande marknadsföring vid förmedling av sitt budskap, med fokus på: sociala mediekanaler, varumärkesambassadörer och Pop up stores. Vår huvudfråga är; Hur använder sig modeföretag av innovativ marknadsföring för att kommunicera sitt varumärkesbudskap? Innovativ marknadsföring är vårt egna begrepp vilket vi definierar som marknadsaktiviteter med syfte att skapa uppmärksamhet kring ett varumärke med fokus på kreativitet och nytänkande snarare än med pengar. LÄS MER

 5. 5. Brad Pitt, Chanels nya No.1 : - En undersökning av ambassadörens trovärdighet, attraktivitet, expertis och dess samband till annons- och varumärkesattityd för Chanel No. 5 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonatan Havnevik Giske; Mattias Andersson; [2013]
  Nyckelord :marnadsföring; celebrity endorsement; kändisar i marknadsföring;

  Sammanfattning : Forskningen kring marknadsföring med kändisar har fokuserat på hur företag väljer den lämpligaste endorsern för just sitt varumärke och hur associationerna mellan produkten och kändisen spelar in på annonseffekter. Det har visats i flera studier att konsumenternas uppfattning av kändisen som person återspeglas i betraktarens annonsattityd och varumärkesattityd. LÄS MER