Sökning: "marknadsföring årsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden marknadsföring årsredovisning.

 1. 1. Miljömässig hållbarhet inom besöksnäringen : En kvalitativ textanalys om hur Green Key kommunicerar kriterier via stöddokument

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emilia Carleson; [2020]
  Nyckelord :Green Key; miljömässig hållbarhet; miljömärkning; stöddokument; grön marknadsföring; hotellverksamhet;

  Sammanfattning : Tourism is increasing with each passing year, which places increasing demands on businesses in the hospitality industry to achieve environmental sustainability. One way for businesses to show their commitment to the environment is by acquiring and becoming certified with an eco-­‐label. LÄS MER

 2. 2. Värdet av revision ur ett klientperspektiv : Värdet av mer eller mer av värdet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johan Persson; Oliver Jörgensen; [2017]
  Nyckelord :Audit-value; Added-value; Client perspective; Value-added audit; Internal stakeholders; Leverage; Position; Revisionsvärde; mervärde; klientperspektiv; värdeskapande revision; interna intressenter; skuldsättningsgrad; befattning;

  Sammanfattning : The change in statutory audit in 2010 made the auditor market more competitive and commercial market. Since audit is no longer mandatory for small and medium sized enterprises, the need of providing value-added audit has been increased. LÄS MER

 3. 3. Att representera ett varumärke : En studie om hur intern kommunikation kan skapa varumärkesambassadörer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Susanne Andersson; Malin Jakobsson; [2012]
  Nyckelord :Brand Ambassadors; internal communication; Store employees; corporate culture; Varumärkesambassadör; intern kommunikation; butikspersonal; företagskultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökad konkurrens och då nya marknader som e-handeln växer sig starkare blir det allt viktigare för företag inom modebranschen att arbeta för att stärka varumärket och sina kundrelationer. Den fysiska butiken är en viktig del inom den externa marknadsföringen då företaget kan kommunicera varumärket genom interaktion med kunden. LÄS MER

 4. 4. Årsredovisningens påverkan : En studie ur företagens och aktieägarnas synvinkel

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Johanne Schou Vassbotn; Linnéa Bergström; [2012]
  Nyckelord :Årsredovisning; marknadsföring; redovisning; företagsekonomi; ekonomi;

  Sammanfattning : Årsredovisning är en lagstadgad finansiell rapport skapad för att ge intressenter inblick i företagens verksamhet. Det finns lagar över vad en årsredovisning bör innehålla för att säkerställa dess kvalitet inför dess intressenter. Trots detta uppmanas aktieägare att vara kritiska i sin läsning av årsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Från produkfokuserad till kundorienterad – En fallstudie av Key Account Managements roll i en strategiförändring på en industriell marknad.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Erasmie; Jakob Qvarnström; [2011]
  Nyckelord :Management of enterprises; management; Företagsledning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Från produkfokuserad till kundorienterad – En fallstudie av Key Account Managements roll i en strategiförändring på en industriell marknad. Seminariedatum: 2011/05/20 Ämne/kurs: FEKP90 – Examensarbete på magisternivå 30hp, inriktning marknadsföring Författare: Mattias Erasmie, Jakob Qvarnström Handledare: Jens Hultman Fem nyckelord: Marknadsorientering, Industriell marknadsföring, kundrelationer, Relationsmarknadsföring, Key Account Management. LÄS MER