Sökning: "marknadsföring - jämföra två företag"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden marknadsföring - jämföra två företag.

 1. 1. Fake it 'til you make it! Influencer Marketing 2.0 : Verkliga- och Artificiella Influencers påverkan på konsumenters varumärkespercepion, från ett autenticitetsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maja Söderberg Stenman; Irma Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer Marketing; Influencers; Artificial Influencers; authenticity; brand perception; Influencer Marketing; Influencers; Artificiella Influencers; autenticitet; varumärkesperception;

  Sammanfattning : Problemformulering: Konsumenter har påvisat en ökad misstro mot traditionell marknadsföring och efterfrågar autenticitet. Influencer Marketing används i allt större utsträckning av företag för att nå sin målgrupp på önskvärt sätt, och branchen anses ha mognat. LÄS MER

 2. 2. Sinnesupplevelse & Sinnesmarknadsföring : En fallstudie av spaanläggningen Yasuragi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Gabriella Winther; Michelle Sjödal; [2014]
  Nyckelord :sensory marketing; sensory experience; yasuragi; marketing; senses; consumption; experience; unique selling proposition; sinnesmarknadsföring; sinnesupplevelse; yasuragi; marknadsföring; sinnena; konsumtion; upplevelse; unique selling proposition;

  Sammanfattning : Stärkta kundrelationer är viktigt för ett företags lönsamhet och när individuella upplevelser efterfrågas i allt större utsträckning behöver företag utveckla och differentiera sig genom Unique Selling Proposition. Allt mer forskning tyder på att utnyttjandet av de fem sinnena i företagets verksamhet samt marknadsföring kan vara nyckeln till differentiering. LÄS MER

 3. 3. CSR - Vad är den egentliga drivkraften? : En jämförelse mellan företags motiv bakom CSR inom byggnadsbranschen och rekryteringsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotte Rönnberg; Anna Stenvall; [2014]
  Nyckelord :CSR; motiv; varumärke; positionering; värdegrund; intressenter;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR) är ett begrepp som under de senaste åren har fått stor betydelse inom marknadsföring och för företags hantering av sin roll att ta socialt ansvar. Företag och akademiker riktar ett stort intresse mot CSR. LÄS MER

 4. 4. Betydelsen av likes och followers : en jämförelse mellan tre huvudstäders turistbyråer och deras marknadsföringsstrategier på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Sarah Hedbjörn; Petra Kaiserfeld; [2012]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Twitter; Web 2.0; Marketing; Sociala medier; Facebook; Twitter; Web 2.0; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Internet har i jämförelse med andra kommunikationskanaler som TV och radio vuxit fram väldigt fort, och en utveckling av detta är sociala medier, där interaktion och kommunikation är två viktiga ledord. För turismföretag kan dessa plattformar fylla en marknadsföringsfunktion, om de används på rätt sätt, och i bästa fall skulle de också kunna hjälpa turistbyråer att attrahera fler gästnätter till sina städer. LÄS MER

 5. 5. Standardisering VS Anpassning och korrelationen till lönsamhet : En flerfallsstudie om hur anpassningsgraden av marknadsstrategier påverkar prestation

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Cecilia Melki; Paola Rashid; [2011]
  Nyckelord :Marketing; marketing strategies; alignment; standardization; market share; FMGC; Marknadsföring; marknadsstrategier; anpassning; standardisering; marknadsandelar; FMGC.;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka förhållandet mellan standardisering och anpassning. Detta genom att undersöka prestationen för olika marknadsstrategier beroende på anpassningsgrad samt omvärldsfaktorer. LÄS MER