Sökning: "marknadsföring - jämförelse av två företag"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden marknadsföring - jämförelse av två företag.

 1. 1. Technology and market screening for “green” disposable diapers

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Carolina Nealis; [2021]
  Nyckelord :disposable diapers; nappies; green; eco; ecological; Engångsblöjor; miljövänliga; gröna; eco; ekologiska;

  Sammanfattning : Marknadens påstående om att ”använda så lite plast som möjligt” är vilseledande när 5 av 11 miljövänliga blöjmärken observerades innehålla 80-75% fossil baserad plast.  Detta demonstrerar att vilseledande marknadsföring är närvarande på marknaden av miljövänliga engångsblöjor. LÄS MER

 2. 2. Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sellén Stackegård; Sandra Berglund; Olivia Boberg; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Investera i traditionell eller digital media? Typ av medias effekt på finansteknologiska företag Seminariedatum: 2020-01-16 Kursnamn: FEKH29, Examensarbete på kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng. Författare: Sandra Berglund, Olivia Boberg & Lina Stackegård Handledare: Burak Tunca Nyckelord: Brand equity, brand personality, Svenska Dagbladet, Instagram, LinkedIn Syfte: Syftet med den vetenskapliga rapporten är att undersöka och beskriva i vilken utsträckning val av media, traditionell kontra digital, påverkar konsumenters uppfattning av ett företags brand equity. LÄS MER

 3. 3. Influera i tidningen eller influencer på Instagram? : En kvantitativ jämförelse av hur konsumenters attityd påverkas mot ett varumärke genom influencer marketing i sociala medier jämfört med marknadsföring i traditionella medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Malin Petersson; Sofia Svensson; [2020]
  Nyckelord :Instagram; newspaper; Instagram; tidning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: I samma takt som sociala medier växer har också nya marknadsföringsstrategier tillkommit. Vi får reklam från människor som vi själva har valt att följa som gör samarbeten med företag i sociala medier, så kallat influencer marketing. LÄS MER

 4. 4. Integritet online ur olika generationers perspektiv : En studie om hur generation digital natives & pre-internet värdesätter sin integritet online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa König; Ellen Romney; [2020]
  Nyckelord :Baby-boomers; y; x z; generations online; GDPR; Communication Privacy Management System CPM ; Consumer privacy online; ePrivacy; Information privacy; The privacy paradox; Concerns for Information Privacy CFIP ; Privacy fatigue; Integritet online; generations skillnader; generation pre-internet och digital-naives; persondata online; integritetskränkande aspekter; digitala social normer; riktad reklam; personlig marknadsföring online;

  Sammanfattning : Den digital utvecklingen har gjort att vi idag rör oss i digitala miljöer för att jobba, kommunicera, söka information, shoppa och underhållas. Företag kan idag kan spara, kartlägga, mäta och analysera privatpersoners aktiviteter online vilket ställt högre krav på näringsidkare att hantera denna personliga information korrekt. LÄS MER

 5. 5. Hållbar fiskproduktion - En studie av hållbara investeringar i akvaponik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joela Borgryd-Stoltz; Jenny Gustafsson; [2019-08-16]
  Nyckelord :Akvaponik; tempererat klimat; hållbara investeringar; förutsättningar;

  Sammanfattning : Inledning: Världen är i behov av nya tillvägagångssätt för att säkerhetsställa att människor även i framtiden har tillgång till fisk. Som ett alternativ till traditionellt fiske finns fiskodlingar och bland dessa metoder ligger akvaponik i framkant. LÄS MER