Sökning: "marknadsföring av hotell sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring av hotell sociala medier.

 1. 1. Social mediemarknadsföring i hotellbranschen : En kvalitativ studie om hur den svenska hotellbranschen använder sig av sociala medier i marknadsföringen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Rebecca Höglind; Marko Petkovic; [2020]
  Nyckelord :Hotellbranschen; Marknadsföring; Sociala medier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ge ökad förståelse föranvändningen av sociala medier inom hotellbranschen. Studien syftar vidare till att identifiera förändringsmönster inom hotellbranschens övriga marknadsföring orsakade av marknadsföring på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Små hotell och deras arbete med sociala medier : En studie om kundcentrerad marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Sofia Sidiropoulou Coster; Anastasia Prokopovych; Kristina Bekshayeva; [2018]
  Nyckelord :Social media; Hotel; Marketing; Social CRM; Feedback; Sociala medier; Hotell; Marknadsföring; Social CRM; Feedback;

  Sammanfattning : Sociala medier har medfört en revolutionerande förändring av människors livsstil och grundligt även förändrat hur affärsverksamheter samspelar med sina kunder. Numera spelar sociala medier en viktig roll när det gäller att vara konkurrenskraftig på marknaden. LÄS MER

 3. 3. Låter du dig påverkas? : En kvantitativ studie om negativ elektronisk word of mouth och dess påverkan på bokningsintentionen av hotell

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tove Forsman; Lovisa Levréus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har förändrat hur vi letar efter information, inspireras och kommunicerar med varandra. Fenomenet Word-of-Mouth (WOM) har även den fått en ny betydelse och slagkraft i och med den teknologiska utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Låt inte gästen få sista ordet. : En kvalitativ studie om hur tjänsteföretag inom besöksnäringen arbetar och skulle kunna arbeta med Sociala medier, WOM och eWOM

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Joacim Braunander; Fredrik Olofsson; [2015]
  Nyckelord :CGM; Extern marknadsföring; Sociala medier; Kommunikation; Intern marknadsföring; Word of mouth; electronic Word of mouth;

  Sammanfattning : Internet har utvecklats snabbt de senaste åren och med utvecklingen har sociala medier blivit en stor del av Internet. Sociala medier innebär all form av kommunikation som sker på Internet så som exempelvis Tripadvisor, Facebook, Twitter, Booking.com eller Instagram. LÄS MER

 5. 5. Den glömda marknadsföringen : En kvalitativ studie om hur hotell marknadsför och arbetar med hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNULinnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Erika Nilsson; Mikaela Videfors; [2015]
  Nyckelord :Hållbarhet; hotell; marknadsföring; grön marknadsföring; miljö; CSR;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING TITEL: Den glömda marknadsföringen KURS: Företagsekonomi III – Examensarbete FÖRFATTARE: Erika Nilsson och Mikaela Videfors HANDLEDARE: Miralem Helmefalk EXAMINATOR: Leif V Rytting NYCKELORD: Marknadsföring, grön marknadsföring, CSR, miljö, hållbarhet, digital marknadsföring, hotell. SYFTE & FORSKNINGSFRÅGA: Studiens syfte är att undersöka hur hotell i Kalmarregionen arbetar med hållbarhet och hur det förmedlas genom deras marknadsföring. LÄS MER