Sökning: "marknadsföring av idrottsförening"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden marknadsföring av idrottsförening.

 1. 1. Kriskommunikation i en idrottsförening : En fallstudie om Helsingborgs Idrottsförening i kris

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Djaneta Zakaeva; Danny Assad; [2016]
  Nyckelord :idrottsförening; Helsingborgs Idrottsförening; kriskommunikation; huliganism; fotboll; marknadsföring; Allsvenska; kommunikationsstrategi; krishantering; SCCT;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsföreningar kan tillämpa kriskommunikation och kommunikationsstrategier för att återhämta en idrottsförening från en allvarlig kris. Avsikten med undersökningen är även att få fram hur brister i kriskommunikation och kommunikationsstrategier kan drabba idrottsföreningars hantering av allvarliga krissituationer och därmed orsaka ekonomisk skada för föreningen. LÄS MER

 2. 2. Grafisk profil Jönköping Bandy : Visual identity Jönköping Bandy

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Madeleine Nordin; Tobias Gunnarsson; [2013]
  Nyckelord :grafisk design; grafisk profil; Jönköping Bandy; designprocess; idrottsförening; marknadsföring; vetenskaplig undersökning;

  Sammanfattning : During the spring of 2013 we developed a visual identity for Jönköping Bandy, a bandy association in Jönköping, which was founded in 1947.Jönköping Bandy’s main problem was the low interest for the association by the local people. The association also had problems with the economy, which made it hard for them to merchandise themselves. LÄS MER

 3. 3. LHC - Strävan efter att öka den totala kundupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Pierre Farkas; Henrik Bodarve; [2011]
  Nyckelord :Sports Marketing; Service Marketing; Relationship Marketing; Customer Satisfaction; Ishockey; Varumärke; Evenemang; Upplevelseindustri; Konsumentbeteende;

  Sammanfattning : In today's society there are a lot of offers towards consumers, where they actively have to choose the most appealing offer. In order for an offer to be attractive it must add value in line with the customers demand. LÄS MER

 4. 4. En undersökning om hur idrottsföreningar kan utvecklas genom marknadsföringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Henrik Tojkander; Yen-Leng To; [2011]
  Nyckelord :idrottsförening; 51-procentsregeln; social media; idrottsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Vi vill med vår uppsats undersöka och analysera hur lagidrottsföreningar i Sverige kan utveckla sin marknadsföringsstrategi. Initiativet togs delvis med anledning av en pågående diskussion om ändring kring 51-procentsregeln samt ett delat intresse i idrott. LÄS MER

 5. 5. Fotbollsföreningar, marknadsföring och ekonomi : En studie av fem fotbollsföreningar i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Anton Popov; Frans Brander; [2008]
  Nyckelord :fotbollsföreningar; marknadsföring; ekonomi;

  Sammanfattning : Ämnet för den uppsats är marknadsföring och ekonomi inom idrottsföreningar. i vårt fall handlar det om fem fotbollsföreningar i Värmland som spelar i division 1 till 3. LÄS MER