Sökning: "marknadsföring av upplevelser"

Visar resultat 1 - 5 av 150 uppsatser innehållade orden marknadsföring av upplevelser.

 1. 1. Det vilseledande i det dolda : En kvalitativ studie om småbarnsföräldrars upplevelser gentemotdold marknadsföring vid köp av barnkläder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helen Giragossian; Maream Salem; [2021]
  Nyckelord :Hidden marketing; social media; parents of young children; influencers; marketing; attitudes.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose is to create an understanding of parents of young children's attitudes to hidden marketing when buying children's clothing and to investigate how parents of young children experience the design of product presentations in hidden marketing. Theoretical reference frame: The theoretical framework of this study is based on different theories and concepts that concern the field of study. LÄS MER

 2. 2. Youtube, Marknadsföringens Dröm : en studie om hur generation z söker information på YouTube

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Marcio Arango Torres; Tim Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In today's society, social media has become increasingly important for marketing practitioners and how companies communicate their messages and communicate with consumers. This has led to traditional marketing tools like TV and radio being replaced with new methods like influencer marketing. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas långsiktiga kundrelationer av digital marknadsföring? : en studie av etablerade lantbrukskunders upplevelser av Länsförsäkringar Uppsalas digitala marknadsföring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Josefine Beckman; Elisabeth Granath; [2021]
  Nyckelord :digital marknadsföring; försäkringsbolad; lantbruk; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadsföring används för att nå ut på marknaden med syftet att sälja en produkt eller tjänst. Tidigare exponerades konsumenten för marknadsföring främst i tv, radio och tidningar. Denna traditionella marknadsföring finns fortfarande kvar, men en ny generation av digital marknadsföring har nu nått oss. LÄS MER

 4. 4. ”Syns du inte, finns du inte” : Eventmarknadsföring ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Bianka Farkas-Szabó; Johanna Ekberg; Melissa Löfman Nastefski; [2021]
  Nyckelord :Event marketing; customer relationships; brands; sponsorship; communication; experience; evaluation; Eventmarknadsföring; kundrelationer; varumärken; sponsring; kommunikation; upplevelse; utvärdering;

  Sammanfattning : Eventmarknadsföring växer som marknadsföringsform och allt fler företag har börjat inkludera denna i sin marknadsföringsstrategi. Genom interaktiv kommunikation via ett event eller en händelse ligger fokus på skapandet av kundrelationer via det fysiska mötet som ofta anses vara mycket värdefullt. LÄS MER

 5. 5. Automatically Identify and Create a Highlight Cinematic in a Virtual Reality Action Game

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kristoffer Almroth; [2021]
  Nyckelord :cinematic replay; highlight detection; virtual cinematography; video game;

  Sammanfattning : Users sharing their experiences on social media and streaming sites becomes increasingly important for marketing games. Virtual reality has the added challenge that the head movement is sometimes too erratic to capture and present on a flat screen. LÄS MER