Sökning: "marknadsföring belysning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring belysning.

 1. 1. Digital Handel : Utveckling via marknadsföring, försäljning och logistik

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jesper Andersson; Maximilian Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Digital Handel; E-handel; M-handel; Marknadsföring; Försäljning; Logistik; Hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Denna studie innehåller en beskrivning av digital handel och hur utvecklingen ser ut idag. Problemen som uppstår på grund av den snabbt växande tekniken innebär att data som är relevant inom digital handel ena dagen blir irrelevant dagen därpå. LÄS MER

 2. 2. Varför du köper på impuls : En kvantitativ studie om vad som påverkar konsumentens impulsköp i butiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Karin Jonsson; Frida Mandelin; [2016]
  Nyckelord :Konsumentbeteende Impulsköp Handel Butiksmiljö;

  Sammanfattning : Detaljhandeln uppvisar idag stigande försäljningssiffror men en betydligt lägre ökning när det kommer till vinster, där framför allt sällanköpsvaruhandeln har problem med en sjunkande rörelsemarginal (HUI Research 2014). Den traditionella konsumenten har gått från att tidigare ha ett fokus på produktrelaterade aspekter till att idag vara intresserad av upplevelser i samband med sin konsumtion (Mascarenhas et al. LÄS MER

 3. 3. Kramfors - att skapa en attraktiv stad : En kvantitativ studie som undersöker individens konsumentbeteende i en mindre svensk stad.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Caroline Nordén; [2014]
  Nyckelord :marknadsföring; konsumentbeteende; attraktiv stad; city branding; stadsutveckling; handelspolicy; kundorientering i den offentliga sektorn;

  Sammanfattning : Kramfors är en småstad i Västernorrlands län där det historiskt sett har funnits många bosatta då regionen varit framstående inom sågverksindustrin. Då denna industri minskad under de senaste femtio åren har även befolkningsmängden i kommunen och staden minskat drastiskt. LÄS MER

 4. 4. Inbjudande och trygga parker : fallstudie av Seminarieparken

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Peter Elheim; [2012]
  Nyckelord :trygghet; inbjudande; Seminarieparken; skötsel; förvaltning; planering; belysning; växtmaterial;

  Sammanfattning : Inbjudande och trygga parker skapar betydelsefulla miljöer för människor i staden. Skötsel och planering är två genomgående viktiga delar för att skapa en fungerande park. Detta examensarbete handlar om parker i Sverige och vad det finns för åtgärder att använda för att skapa en park som upplevs mer inbjudande och trygg att besöka. LÄS MER

 5. 5. Ambience : Is Ambience in Swedish Clothing Retail Stores a Missed Opportunity?

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management)

  Författare :Eric Bergqvist; Elina Sargezi; [2011]
  Nyckelord :Ambience; consumer behaviour; perception; attitude; experiential marketing; sensory marketing; emotional branding; sensory branding; retail atmospherics; ambient factors; Atmosfär; konsumentbeteende; uppfattning; attityd; upplevelsemarknadsföring; sinnesmarknadsföring; emotionell varumärkesbyggande; sensorisk sinnes varumärkesbyggande; detaljhandel atmosfär; omgivande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Nowadays, customers tend to take product quality and positive brand image for granted, which makes the formation of a new marketing strategy even more vital. In an age characterized by information overload and lack of time, factors such as emotional, cognitive or symbolic values become increasingly valuable in marketing. LÄS MER