Sökning: "marknadsföring bilbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring bilbranschen.

 1. 1. Inköp av företagsbilar - påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alfred Bytyci; Daniel Ostojic; Sasa Veljkovic; [2020]
  Nyckelord :Inbound Marketing; Bilbranschen; B2B; Digital Marknadsföring; Organisatoriskt Inköp; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inköp av företagsbilar – påverkar Inbound Marketing? En kvalitativ studie på Inbound Marketing och dess roll i organisatoriska inköp av företagsbilar hos Din Bil i Malmö Seminariedatum: 2020-01-16 Ämne/kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Alfred Bytyci, Daniel Ostojic, Sasa Veljkovic Handledare: Annette Cerne Nyckelord: Inbound Marketing, Bilbranschen, B2B, Digital Marknadsföring, Organisatoriskt Inköp Syfte: Mot bakgrund till att den traditionella marknadsföringens genomslagskraft stagnerar belöper sig studiens syfte till att undersöka vilken inverkan marknadsföringsstrategin Inbound Marketing har på den organisatoriska inköpsprocessen av företagsbilar som högengagemangsprodukter. Metod: Studien är kvalitativ med ett hermeneutistiskt fenomenologiskt perspektiv som utgångspunkt. LÄS MER

 2. 2. Får det lov att vara en bil? : En kvalitativ studie om köpbeslutsprocessen inom bilhandeln och hur det fysiska säljmötet har förändrats.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sofie Engström; Pontus Mattsson; Philip Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Buying decision process; salesperson; customer; sales meeting; car dealership and car sales.; Köpbeslutsprocessen; säljare; kund; säljmötet; bilåterförsäljare och bilhandel.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Studien har undersökt hur köpbeslutsprocessen och det fysiska mötet ser ut i bilhandeln samt om det finns skillnader mellan hur kvinnor och män upplever köpbeslutsprocessen inom bilhandeln. Studiens ämne valdes på grund av att det gjorts tidigare studier inom bilhandeln gällande köpbeslutsprocessen, men att det finns en brist sedan det digitala mötet kom in i bilden. LÄS MER

 3. 3. Din Bil, min bil, vår framtid : En studie om de utmaningar svenska bilåterförsäljare står inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin verksamhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Joacim Bäckman; Emil Engström; [2017]
  Nyckelord :Din Bil; bilar; bilåterförsäljare; transport; miljö; mobilitet; delningsekonomi; urbanisering; generationer; framtid;

  Sammanfattning : Titel: Din Bil, min bil, vår framtid - En studie om de utmaningar svenska bilåterförsäljare står inför, och hur de i framtiden kan anpassa sin verksamhet. Författare: Joacim Bäckman och Emil Engström Handledare: Åsa Lindström Examinator: Bertil Hultén Kurs: Examensarbete 30hp, Civilekonomprogrammet, inriktning marknadsföring. LÄS MER

 4. 4. Marknadsplanering, en utmaning för bilåterförsäljare : En studie om hur ekonomisk information & budgetering påverkar marknadsplanering inom bilbranschen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carl Ekfeldt; Martin Lorentzon; [2015]
  Nyckelord :budgetering; ekonomisk information; Marknadsplanering; bilåterförsäljare;

  Sammanfattning : This study gives a understanding how car retailers structure and decide their marketing activities by using a marketing plan. We also integrate budgeting and using of economic information as a supplement for structure the marketing plan. LÄS MER

 5. 5. Vill du dela ditt liv med mig? : En kvalitativ studie om värdeskapande genom en mobilapplikation inom bilbranschen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rebecka Mattsson; [2014]
  Nyckelord :Värde; Konsumentvärde; Mobilmarknadsföring; Mobilapplikationer; Marknadserbjudande; Bilbranschen.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka funktioner en mobilapplikation från ett bilhandelsföretag, också som självständigt serviceföretag, behöver ha för att konsumenter ska kunna skapa och uppleva värde. Undersökningen ämnar även att förstå och analysera hur företaget borde möjliggöra ett högre värde för konsumenterna genom en mobilapplikation. LÄS MER