Sökning: "marknadsföring detaljhandeln"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden marknadsföring detaljhandeln.

 1. 1. E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petronella Lång; Martin Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Omni channels; Unitary experience; Digital sales channels; Digital marketing channels; Physical sales channels; Physical marketing channels; Retail; Retail chains.; Omnikanaler; Enhetlig upplevelse; Digitala försäljningskanaler; Digitala marknadsföringskanaler; Fysiska försäljningskanaler; Fysiska marknadsföringskanaler; Detaljhandel; Detaljhandelskedjor.;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. LÄS MER

 2. 2. Digitaliseringens framfart – blommar den blott tillfälligtvis? : En kvalitativ studie om fysiska butiker inom detaljhandeln 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Linnéa Antas; [2019]
  Nyckelord :e-handel; fysiska butiker; handelns digitalisering; kundens upplevelser i fysiska butiker; upplevelserummet;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har inneburit förändringar inom handeln, vilket kräver att de fysiska butikerna anpassar sig till viss mån mot den konstant tillgängliga och flexibla e-handeln (Ott & Sonneck, 2010). För att inte hamna helt i skuggan av den handeln som sker över internet är det idag viktigare än någonsin att hänga med i utvecklingen (Jeansson et al. LÄS MER

 3. 3. The marketplace of tomorrow : En kvalitativ fallstudie om The Lobby Stockholm

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Aurora Andersson; Linnea Åsenlund; [2019]
  Nyckelord :The Lobby; Pop-up; Meetingpoint; Experience; Marketplace; Event; The Lobby; Pop-up; Mötesplats; Upplevelse; Marknadsplats; Event;

  Sammanfattning : The Lobby The Lobby är en marknadsplats, skapad av AMF Fastigheter med syfte att agera testplattform för den framtida detaljhandeln. Marknadsplatsen är en fysisk plattform där pop-up konceptet, upplevelsen och event används med helt ny innebörd för att attrahera kunder och varumärken att ställa ut på The Lobby. LÄS MER

 4. 4. Vi vill se dig igen... : En studie om serviceinnehållets betydelse för relationer inom optikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Elise Andersson; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :Relations; loyalty; value; digital change; competence; service quality; service content.; Relationer; lojalitet; värde; digitalisering; kompetens; servicekvalitet; serviceinnehåll;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad serviceinnehållet i en verksamhet inom detaljhandel betyder för möjligheterna att skapa lojala relationer i takt med digitaliseringens utveckling. En fallstudie på optikerbranschen bildar utgångspunkt för en överföring till detaljhandeln. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju kunderna som bestämmer" : En kvalitativ fallstudie på livsmedelshandeln och dess digitala utveckling av försäljningskanaler

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Annie Andersson; Kornelia Pranjko; Amanda Olsson Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Retail; grocery trade; sales channels; the customer and digitalization.; Detaljhandel; livsmedelshandeln; försäljningskanaler; kunden och digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är den faktor som präglat hela detaljhandeln framåt och utvecklat nya försäljningskanaler. Av studiens resultat har framkommit att digitaliseringen ihop med kundens roll haft den största påverkan på hur försäljningskanalerna utvecklats. LÄS MER