Sökning: "marknadsföring employer branding"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden marknadsföring employer branding.

 1. 1. The Utilization of Social Media Marketing in a B2B context- Marketing Decision-makers Point of View

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ludwig Månsson; Sheriff Shahen; Sepehr Gharanfoli; [2020]
  Nyckelord :Social Media Marketing; Social Media; Social Media Perception; Digital Marketing; Industrial Marketing; Business-to-business; Marketing Communication;

  Sammanfattning : To date, the rather new phenomena known as Social Media Marketing (SMM) has caught much attention from researchers and several studies have been conducted prior to resolving how this new phenomenon can be utilized by business-to-business (B2B) organizations. However, existing literature covering SMM has been mainly focused on the business-to-consumer (B2C) perspective, therefore, there is a lack of research in the utilization of SMM in a B2B context. LÄS MER

 2. 2. A qualitative study on how young employees value employer branding attributes in agriculture business context

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Lucas Hylander; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employer branding attributes; employee value proposition; agriculture employment; young employees;

  Sammanfattning : Governments and organisations have set targets for increased food production as a result of an increasing population. In order to increase food production, the capacity of agricultural enterprises needs to be expanded. LÄS MER

 3. 3. Att kämpa mot gamla rykten : En kvalitativ studie om arbetet med employer branding inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Tea Bergman; Elin Carlsson; [2020]
  Nyckelord :employer branding; arbetsgivarvarumärke; offentlig sektor; kommunal arbetsgivare; kommunikation; marknadsföring;

  Sammanfattning : Undersökningen är till för att klargöra hur arbetet med employer branding bedrivs av kommunala arbetsgivare samt hur det arbetet upplevs av medarbetare inom kommunerna. Studien belyser där­med både arbetsgivarnas och medarbetarnas perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Why CSR is a win-win concept : An explanatory study of the impact of CSR (Corporate Social Responsibility) on the attractiveness towards an employer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Pontus Holm; Max Banfalvi; Alex Berlin; [2020]
  Nyckelord :​Employer branding; Employer attractiveness; EmpAt scale; Corporate Social Responsibility; Triple Bottom Line.;

  Sammanfattning : Background: ​The concept of CSR has become a more discussed topic in relation to employer attractiveness in recent years. Recent research pointed in the direction of CSR to be a vital tool to be utilised in order for employers to enhance their employer attractiveness. LÄS MER

 5. 5. What's in it for me? : En kvalitativ fallstudie gällande utvecklingen av ett Employer Value Proposition

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Tilda Hollström; [2020]
  Nyckelord :affiliation; arbetsgivarerbjudande; arbetsinnehåll; arbetsgivarvarumärke; benefits; career; compensation; Employer Branding; ersättning; förmåner; karriär; kommunikation; marknadsföring; medarbetarlöfte; The Rewards of Work Framework; tillhörighet; work content;

  Sammanfattning : Det ställs idag högre krav på arbetsgivare att uppfattas som attraktiva och intressanta för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter och således attrahera kvalificerad arbetskraft. Detta eftersom arbetsmarknaden inom vissa yrken har förändrats vilket innebär att utbudet av kompetent arbetskraft inte speglar de behov som finns. LÄS MER