Sökning: "marknadsföring energidryck"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden marknadsföring energidryck.

 1. 1. Ger Red Bull dig vingar? - Faktorer som påverkar barns konsumtion av energidryck

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jessica Andersson; Linda Hallstensson; [2011-02-17]
  Nyckelord :energidryck; konsumtionsmönster; ungdomar; biverkningar; marknadsföring;

  Sammanfattning : Försäljningen av energidryck såsom Red Bull, Monster och Burn har under 2000-talet ökatoch marknadsföringen från energidrycksföretagen är ofta intensiv och inriktas mot ungaindivider, för att locka dem att köpa deras produkt. Drycken innehåller höga halter av koffein,taurin, glukoronolakton och tenderar ofta att innehålla fler kalorier än vanlig läsk. LÄS MER

 2. 2. Red Bull, Fest eller studier? : Attitydundersökning bland studenter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matias Ristiniemi; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mitt intresse för denna uppsats bottnar i att jag arbetar som Student Brand Manager på Red Bull. Det innebär att jag arbetar med företagets försäljning och marknadsföring i den studentrelaterade verksamheten. Syftet för denna studie är att se på hur Red Bull kan åstadkomma en mer studierelaterad koppling till sin energidryck. LÄS MER