Sökning: "marknadsföring etik och moral"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring etik och moral.

 1. 1. There's a new sheriff in town! : En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eleonor Broström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :BEPS; Action 7; OECD; Permanent establishment; International taxation; Corporate Structure; Profitability; Ethics; Morality; BEPS; Åtgärdspunkt 7; OECD; Fast driftställe; Internationell beskattning; Bolagsstruktur; Lönsamhet; Etik; Moral;

  Sammanfattning : Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. LÄS MER

 2. 2. Kritik mot etik? : En kvalitativ studie om etiska dilemman inom sinnesmarknadsföring utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sandra Aldén; Hanna Lindström; Caroline Måsberg; [2016]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; Etiska dilemman; Marknadsföringsetik; Sensorisk perception; Konsumenter;

  Sammanfattning : Sinnesmarknadsföring är ett högaktuellt begrepp inom marknadsföringssammanhang som syftar till att använda sensoriska stimulanser för att tillfredsställa konsumenter genom en differentierad och personlig upplevelse av varumärket. Att investera i strategier för de samtliga fem sinnena, ljud, doft, syn, känsel och smak, kan medvetet som omedvetet leda konsumenter till köp. LÄS MER

 3. 3. Expertis, välvilja och integritet. Kontextens inverkan på hur förtroende uppfattas vid köp av konsulttjänster.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Svensson; Martin Erlandsson; Patrik Johansson; [2013]
  Nyckelord :Förtroende; konsulttjänster; inköpare; Business-to-Business B2B ; kontextberoende.; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Expertis, välvilja och integritet. Kontextens inverkan på hur förtroende uppfattas vid köp av konsulttjänster Seminariedatum: 2013-01-17 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete i Marknadsföring på Kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Fredrik Svensson, Martin Erlandsson, Patrik Johansson Handledare: Lars Carlman Fem nyckelord: Förtroende, konsulttjänster, inköpare, Business-to-Business (B2B), kontextberoende. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring riktad mot barn : En studie om de existerande lagstiftningarna, näringslivets praxis samt det psykologiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Elma Åhlin Bilalovic; [2011]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : När det gäller marknadsföring genom TV så har tittartiden ökat markant bland den yngre generationen i takt med utbyggnaden av kanaler och sändningstider. Samtidigt blir marknadsföringens etik och moral allt mer bortsållad när företag allt mer riktar sina kommunikationskanaler mot denna målgrupp som har svårt att sålla bort mediebruset. LÄS MER

 5. 5. Vart är kommunikationen på väg? - En jämförande analys mellan traditionella och moderna PR-byråers syn på kommunikationsteknologins utveckling samt sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Susanna Sjöberg; [2010]
  Nyckelord :Sociala medier; PR; PR-byråer; Marknadsföring; Marknadskommunikation; Reklam; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur traditionella PR-byråer och moderna PR-byråer ser på kommunikationsteknologins utveckling. Fokus är inriktat på sociala medier eftersom det är en stor del av teknologins utveckling och PR-branschens kommunikation. LÄS MER