Sökning: "marknadsföring etik och moral"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden marknadsföring etik och moral.

 1. 1. There's a new sheriff in town! : En kvalitativ studie om OECD:s implementering av den största internationella skattereformen på över hundra år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Eleonor Broström; Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :BEPS; Action 7; OECD; Permanent establishment; International taxation; Corporate Structure; Profitability; Ethics; Morality; BEPS; Åtgärdspunkt 7; OECD; Fast driftställe; Internationell beskattning; Bolagsstruktur; Lönsamhet; Etik; Moral;

  Sammanfattning : Den internationella skattelagstiftningen har inte följt globaliseringens snabba utveckling, där det idag saknas regler vilka till fullo reglerar multinationella koncerners vinstallokering. Idag är flertalet nationers skattebaser därmed urholkade, då företag kan allokera vinster till nationer med låg eller ingen beskattning. LÄS MER

 2. 2. Kritik mot etik? : En kvalitativ studie om etiska dilemman inom sinnesmarknadsföring utifrån ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sandra Aldén; Hanna Lindström; Caroline Måsberg; [2016]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; Etiska dilemman; Marknadsföringsetik; Sensorisk perception; Konsumenter;

  Sammanfattning : Sinnesmarknadsföring är ett högaktuellt begrepp inom marknadsföringssammanhang som syftar till att använda sensoriska stimulanser för att tillfredsställa konsumenter genom en differentierad och personlig upplevelse av varumärket. Att investera i strategier för de samtliga fem sinnena, ljud, doft, syn, känsel och smak, kan medvetet som omedvetet leda konsumenter till köp. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring riktad mot barn : En studie om de existerande lagstiftningarna, näringslivets praxis samt det psykologiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Elma Åhlin Bilalovic; [2011]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : När det gäller marknadsföring genom TV så har tittartiden ökat markant bland den yngre generationen i takt med utbyggnaden av kanaler och sändningstider. Samtidigt blir marknadsföringens etik och moral allt mer bortsållad när företag allt mer riktar sina kommunikationskanaler mot denna målgrupp som har svårt att sålla bort mediebruset. LÄS MER

 4. 4. Spelansvar - Framtiden inom spelbranschen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Edvinsson; Emma Källänge; [2010]
  Nyckelord :Spelansvar; Svenska Spel; ATG; Etik; Moral; Lönsamhet; Marknadsföring; Spelansvarsåtgärder;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att utifrån ett etiskt och moraliskt synsätt beskriva hur spelbolagen balanserar faktorerna lönsamhet och spelansvar. Detta är genomfört med en avgränsning till två svenska spelbolag, Svenska Spel och ATG. LÄS MER

 5. 5. Ingen reklam tack! Men gärna Ikea-katalogen : En studie kring vad som händer när marknadsföringen kliver in i sociala forum på Internet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur; Linköpings universitet/Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

  Författare :Sofia Widén; Sofia Sundkvist; [2008]
  Nyckelord :SNS; marknadsföring; WOM; word of mouth; mun-till-mun; sociala roller; nätverk; Internet; sociala forum; vänskap; etik; moral; facebook; lunarstorm;

  Sammanfattning : The social network services (SNS) on the Internet are becoming more common, and are starting to have a higher range of users, which is affecting Internet marketing. We (the authors) have a feelingthat a growing online marketing within social networks could interrupt the order of social standards. LÄS MER