Sökning: "marknadsföring färg"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden marknadsföring färg.

 1. 1. Den ljuva doften av en lyckad varumärkesregistrering - en studie om huruvida doft kan erhålla ett varumärkesrättsligt skydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ebba Olsson; [2023]
  Nyckelord :immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Länge har varumärken varit ett ord, en form eller kanske en kombination av de två. I takt med den tekniska utvecklingen i samhället använder marknadsförare sig av andra typer av tecken som varumärken för att särskilja sig mot sina konkurrenter. LÄS MER

 2. 2. Färgens betydelse inom kulturell marknadsföring : En studie om betydelsen av färgen på livsmedelsförpackningar i svensk och kinesisk kultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lova Barthelson; My Persson; [2023]
  Nyckelord :Color; China; Sweden; culture; marketing; cross-cultural; consumer behavior; Färg; Kina; Sverige; kultur; marknadsföring; tvärkulturell; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Culturally adapted marketing has increased due to internationalization. The role of color varies across cultures and influences consumer behavior. The aim of this thesis is to improve knowledge on how Swedish companies can use color in their marketing, in terms of package design of groceries, when adapting to the Chinese consumer culture. LÄS MER

 3. 3. Länge leve den feministiska rakhyveln...eller? : En multimodal kritisk diskursanalys av Billie Inc:s reklamfilmer på YouTube

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Callaghan; Vilma Grahn Lindahl; [2023]
  Nyckelord :Femvertising; feminism; genuskonstruktioner; kommodifierad feminism; postfeminism; multimodal kritisk diskursanalys; reklam; stereotyper; Youtube;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur feministiska budskap kommodifierar och exploaterar marknadsföring riktat till kvinnor, även kallat femvertising. Detta har gjorts genom en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) av det amerikanska rakhyvelföretaget Billie Inc:s två reklamfilmer Project body hair från 2019 och Think of a woman från 2021. LÄS MER

 4. 4. Att välja rätt färg inom digital marknadsföring : Hur upplever människor en bild beroende på dess färgsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Malin Jakobsson; Viktor Brunstedt Wallin; [2023]
  Nyckelord :color; color theory; color psychology; digital marketing; social media; färg; färgteori; färgpsykologi; digital marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilken betydelse färgval har utifrån skapade reklaminslag, anpassat för Instagram. Vi utgår från några grundläggande begrepp om visuell färguppfattning som har sitt ursprung i färgteori, färgpsykologi, färgsystem och färguppfattning. LÄS MER

 5. 5. Att kommunicera funktion med design : En studie om Grön marknadsföring, utifrån ett Design- och Konsumentperspektiv inom dryckesbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dilan Lotfi; Charlotta Stamblock; [2022]
  Nyckelord :Green marketing; Corporate image; Consumer behavior; Packaging design and Sustainability; Grön marknadsföring; Företagsimage; Konsumentbeteende; Förpackningsdesign och Hållbarhet;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har intresset för hållbarhet ökat avsevärt, där miljömedvetna produkter efterfrågas allt mer i samhället. Då ett socialt ansvar har vuxit fram hos konsumenterna behöver även marknaden anpassa sig till denna efterfrågan. LÄS MER