Sökning: "marknadsföring fördelar"

Visar resultat 1 - 5 av 176 uppsatser innehållade orden marknadsföring fördelar.

 1. 1. Hur upplever svenska millennials syftesdriven marknadsföring annorlunda, när det kommer från lokala kontra globala varumärken?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Särnell; Pontus Carlén; Åsa Sturesson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; Syfterdriven marknadsföring; Syfterdriven kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Kurs: ​FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Pontus Carlén, Åsa Sturesson, Anton Särnell Handledare: Veronika Tarnovskaya Nyckelord: Syftesdriven marknadsföring, Anknytning, Komparativ fördel, Varumärkeskapital, Misslyckande, Statistiskt signifikant Syfte: Syftet med denna studie var att utvärdera om unga svenska konsumenter skulle uppfatta lokala varumärken i ett annat ljus jämfört med globala varumärken när de utövade syftesdriven marknadsföring. Metod: Genom att använda definitionerna av Alden et al (2013) representerade SAS det lokala varumärket medan Gillette representerade det globala varumärket. LÄS MER

 2. 2. Gränsöverskridande Grafisk Design En studie om grafisk design inom gerillamarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Louise Persson; [2020]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; grafisk design; kreativ media; marknadsföring; pop-out effekt; reklam.;

  Sammanfattning : Under 1980-talet myntades uttrycket gerillamarknadsföring av marknadsföraren Jay Conrad Levinson. Denna term skapades för att beskriva en okonventionell marknadsföringsmetod som framförallt skulle ha som syfte att användas av mindre företag som genom kreativitet skulle kunna konkurrera med företag med stora ekonomiska muskler. LÄS MER

 3. 3. Nanoinfluencers som inflytelserika opinionsledare : En kvalitativ studie om hur ett företags Brand Equity påverkas vid samarbeten med nanoinfluencers

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Manns; Hzbai Tekeste; [2020]
  Nyckelord :Nanoinfluencer; Brand Equity; Trustworthiness; Engagement; Brand Awareness; Nanoinfluencer; Brand Equity; Trovärdighet; Engagemang; Varumärkeskännedom;

  Sammanfattning : Due to the dramatical change in society coming from digitization, marketing changed from a traditional approach to a digital scene. A phenomenon that appeared as a result of this is marketing through influencers, also seen as opinion leaders in online communities. LÄS MER

 4. 4. Swipe up : En kvantitativ undersökning kring hur konsumenters attityd och köpintention påverkas av marknadsföring via sociala medier

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Powell Vallared; Tina Zand Karimi; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer Marketing; UGC; E- WOM; attitude and purchase intention; Sociala medier-marknadsföring; Influencer Marketing; UGC; E-WOM; attityd och köpintention.;

  Sammanfattning : Since its inception, social media has developed into something that is now a constant part of our everyday lives. From being a digital place where users could keep in touch with friends and family, social media has become a place where consumers and companies have the opportunity to communicate. LÄS MER

 5. 5. Svenska fastighetsbolags arbete med miljöcertifiering av byggnader : En kvalitativ studie om lönsamhet, kunskap och bedömningar om likheter och skillnader utifrån fastighetsföretagens omfattning och struktur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Sebastian Fritz; Boris Jovasevic; [2020]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM; LEED; GreenBuilding; SGBC; Miljöcertifikat;

  Sammanfattning : Abstract - Swedish real estate companies’ work with environmental certification of buildings The real estate industry is a major part of environmental degradation throughout the world. It is especially important for real estate companies to work towards minimizing GHG-emissions through more strict construction standards, laws and newly developed cutting-edge technology. LÄS MER