Sökning: "marknadsföring i ideella organisationer"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden marknadsföring i ideella organisationer.

 1. 1. Miljösmart social media - En studie kring ideella miljöorganisationers informationsspridning på Facebook

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Social media; Facebook; kommunikation; informationsspridning; ideella organisationer; klimatförändringar; miljöfrågor; miljövänligt beteende; marknadsföringsstrategier; interventionsstrategier;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på att sociala medier ej utnyttjas till sin fulla potential för att påverka allmänheten för att främja miljövänliga beteenden. Syftet för denna studie är att skapa kunskap om hur ideella miljöorganisationer kan sprida information via sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Rörlig infografik : Ett sätt att sticka ut i flödet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Tuva Bernwall; Julia Jäderberg; [2020]
  Nyckelord :rörligt; rörlig infografik; infografik; informationsdesign; ideella organisationer; sociala medier; motion graphics; infographic; information design;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur ideella organisationer kan använda sig av rörlig infografik i sin marknadsföring på sociala medier för att väcka uppmärksamhet och intresse kring sitt arbete. Studien har gjorts i samarbete med den ideella organisationen Hand in Hand och praktiska exemplen har utformats baserat på Hand in Hands verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Att kommunicera som en ideell organisation : En surveystudie om marknadsföringskanaler och marknadsföringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nemanja Todorovic; Jonathan Gauffin; [2020]
  Nyckelord :Non-profit organizations; marketing; marketing channels; marketing methods; marketing choices; social media; Ideella organisationer; marknadsföring; marknadsföringskanaler; marknadsföringsmetoder; marknadsföringsval; sociala medier;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar ideella organisationer inom den svenska ideella sektorn samt deras prioriteringar av val i marknadsföring i form av marknadsföringskanaler och marknadsföringsmetoder. Ideella organisationer bedriver verksamhet utan vinstsyfte och har ofta som mål att sprida ett budskap, en vision, ett uppdrag eller att hjälpa till i olika sammanhang. LÄS MER

 4. 4. Den ideella identiteten : En kvalitativ studie över den ideella organisationen Erikshjälpens varumärkesidentitet och varumärkesimage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabelle Karlsson; Emelie Okfors; [2016]
  Nyckelord :Erikshjälpen; varumärke; varumärkesidentitet; varumärkesimage; varumärkesprisma; varumärkespersonlighet; ideell organisation;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att varumärkesbyggande är viktigt hos kommersiella organisationer för att sticka ut framför konkurrenter, det finns dock begränsad forskning om varumärkesbyggande i ideella organisationer i Sverige. Det är viktigt att varumärkesidentiteten; hur företaget vill bli uppfattade, överensstämmer med varumärkesimagen; konsumentens uppfattning, då det skapar konkurrensfördelar. LÄS MER

 5. 5. This is not a porcelain swan : A graphic campaign concept for second hand stores with charity purpose

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Veronica S Eksmo; Karin Götestrand; [2016]
  Nyckelord :grafisk design; kommunikation; kampanj; koncept; second hand; välgörenhet; ideella organisationer; marknadsföring; ökad betalningsvilja; non-profit; charity; forskning genom design; butik;

  Sammanfattning : Konsumtionen i världen ökar och ett sätt att motverka den miljöpåverkan det medför är återanvändning genom second hand. Många second hand-verksamheter har välgörenhetssyfte och för att uppmuntra till köp krävs god marknadsföring samt ett starkt varumärke och där spelar butiken en central roll. LÄS MER