Sökning: "marknadsföring i kina"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden marknadsföring i kina.

 1. 1. Att betala med mobilen - En kvalitativ studie om attityder och föreställningar gentemot mobila betalningslösningar i Sverige och Kina

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Filip Sernhede; Lukas Faxå; [2019]
  Nyckelord :Mobile payment; Digitization; Alipay; WeChat; Swish;

  Sammanfattning : This study aims to examine the different attitude and beliefs between people living in Sweden and people living in China regarding the acceptance of mobile payment solutions. Today the usage differs greatly between the two countries. LÄS MER

 2. 2. Humor i reklam : en studie i kulturella skillnader

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Gustafsson; Ida Kihl J; Mariam Said; [2016]
  Nyckelord :Humor; Culture; Cross-culture; Hofstede; Humor styles; Sweden; China; Television commercial; Advertising; Consumer behavior; Affiliative humor; Self-enhancing humor; Aggressive humor; Self-defeating humor.; Humor; Kultur; Kulturella skillnader; Hofstede; Humor stilar; Sverige; Kina; TV reklam; Reklam; Konsument beteende; Affiliative humor; Self-enhancing humor; Aggressive humor; Self-defeating humor.;

  Sammanfattning : Den ökade globaliseringen har resulterat i att många organisationer stiger in på denkonkurrenskraftiga internationella marknaden. Detta har influerat organisationer att spridaderas budskap globalt – oftast genom marknadsföring. LÄS MER

 3. 3. Nätverk och relationer är nyckeln till framgång : En studie om hur svenska företag etablerar produktion i Kina samt vilka möjligheter och hot dom möter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Max Hermansen; Filip Linnér; [2016]
  Nyckelord :internationella affärer; relationer; handel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Konsumentbeteende för barnmat i Kina : faktorer att överväga inför expansion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ria Zhang Jin; Caroline Hasl; [2015]
  Nyckelord :Consumer behavior; consumer attitudes; marketing; baby food; infant formula; China; Konsumentbeteende; konsumentattityder; marknadsföring; barnmat; mjölkersättning; Kina;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka konsumentbeteendet för barnmat i Kina som i sintur ledde till identifierade faktorer som svenska företag bör ta hänsyn till när de funderar på enexpansion till Kina. På grund av säkerhetsbrister i barnmaten i Kina så finns det en ökadefterfrågan för utländsk barnmat som lett till potential för många företag. LÄS MER

 5. 5. Handlar det bara om slumpen, egentligen? : En kvalitativ fallstudie om att anpassa reklambudskap internationellt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Bakalarska; Alexandra Schytt; [2015]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; Reklam; Reklambudskap; Anpassning; Interkulturell; Kultur; Hofstede; Maktdistans; Osäkerhetsundvikande; Individualism; Maskulinitet; Långsiktig tidsorientering; Eftergivenhet; IKEA;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar fenomenet anpassning av internationell marknadskommunikation. Tidigare studier har visat på att en anpassning av marknadsföring bör göras, speciellt gällande marknadskommunikation (Mooij, 2004). LÄS MER