Sökning: "marknadsföring intervju frågor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden marknadsföring intervju frågor.

 1. 1. Digitalisering för att nå potentiella kunder : En kundorienterad fallstudie i ett litet företag i b2b-branschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Remmelg; [2021]
  Nyckelord :Fallstudie; Digitalisering; b2b; Kundnöjdhet; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Företaget SkyltCity är ett litet företag inom b2b-branschen som i dagsläget inte är särskilt digitalt orienterade och de känner att det nuvarande arbetssättet inte genererar tillräckligt många nya kunder. Därför har ett intresse väckts hos företaget att se över möjligheterna att jobba mer digitalt och om det skulle kunna genererar fler nya kunder för företaget. LÄS MER

 2. 2. Bakom bilden : En semiotisk bildanalys som analyserar hur Way Out West visuellt framställer kvinnliga och manliga artister i sin marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Damlin; Nelly Franzén; Annie Frivold; [2020]
  Nyckelord :Representation; semiotics; social constructions; stereotypes; idealization; faceism; Representation; semiotik; sociala konstruktioner; stereotyper; idealization; faceism;

  Sammanfattning : Men and women have been represented in different ways in media for a long time. Images and visual documents are important tools for companies in marketing so that they can convey their messages in the most desirable and presentable way possible (Ekström, Ottosson & Parment 2017). LÄS MER

 3. 3. Understanding how automatized personalization with AI can drive value in B2B marketing : A case study of a Swedish industrial equipment manufacturer

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elizabeth Anzén; Lukas Ekberg; [2020]
  Nyckelord :AI; B2B; Marketing Automation; Personalization; Value; Value Creation; AI; B2B; automatisk marknadsföring; personalisering; värde; värdeskapande;

  Sammanfattning : In the last decade, marketing automation, a tool for automatic personalization, has been gaining significant traction among marketing professionals. In parallel with the growing adoption trend, many marketing automation platform providers have been extending their offers to include AI features. LÄS MER

 4. 4. ”I Göteborg springs det inte i rulltrapporna” : En studie om hur besökare upplever Göteborg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Bengtsson; Sanne Maria Wik; [2017]
  Nyckelord :Destinations; tourism; image; destination development; word of mouth; marketing; Gothenburg; Destinationer; turism; image; destinationsutveckling; word of mouth; marknadsföring; Göteborg;

  Sammanfattning : In today’s modern society people tend to travel more due to the globalization and the fact that people are spending more money. As a result of the increasing competition within the field of tourism it has become even more important for destinations to create a clear profile and a target group when marketing destinations; it is extremely essential to have a positive image, which is genuine and perceived by visitors. LÄS MER

 5. 5. Kan du lita på lojaliteten? : En studie om äkta varumärkeslojalitet till webb-TV-aktörer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Johansson; Mattias Krönström; [2014]
  Nyckelord :Äkta varumärkeslojalitet; varumärkesengagemang; attityd; webb-TV;

  Sammanfattning : Studien handlar om webb-TV på den svenska marknaden. Det vi ämnar svara på är två frågor, dels går det att skapa äkta varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot en webb-TV-aktör, dels vad som krävs för att den äkta varumärkeslojaliteten ska stärkas hos webb-TV-konsumenter? Äkta varumärkeslojalitet innebär att du som konsument är lojal både i din attityd och i ditt beteende gentemot ett varumärke. LÄS MER