Sökning: "marknadsföring kärnvärden"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden marknadsföring kärnvärden.

 1. 1. Allt är inte guld som glimmar - Syftesdriven marknadsföring som verktyg för att stärka ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefina Brantingson; Dalia Al-Hilali; [2020]
  Nyckelord :brand equity; greenwashing; varumärkesvärde; varumärkeslojalitet; brand equity; syftesdriven marknadsföring; greenwashing;

  Sammanfattning : När syftesdriven marknadsföring går i linje med varumärkets egna hjärtefrågor kan detta leda till konkurrensfördelar på marknaden. Vid motsatt situation, då marknadsföringen inte har tillräckligt stöd i varumärkets kärnvärden kan det istället uppstå kritik. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund som styrmekanism : En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Martin Österman; [2019]
  Nyckelord :public value management; social identity theory; core values; organizational values; organizational identification; Arbetspsykologi; värdegrund; tillitsbaserad styrning och ledning; värderingsstyrning; social identitetsteori; kärnvärden; organisatoriska värden; organisationsidentifikation;

  Sammanfattning : En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. LÄS MER

 3. 3. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

 4. 4. Det personliga varumärket : En fallstudie i hur IF Skadeförsäkring arbetar med sponsring i podcast för att bygga sitt varumärke

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ida Borgström; [2015]
  Nyckelord :podcast; storytelling; sponsring; branding; varumärkesbyggande; PR; integrerad marknadskommunikation; native advertising;

  Sammanfattning : Podcast är ett relativt nytt medium som ständigt ökar. Allt fler företag börjat få upp ögonen för podcast som marknadsföringskanal eftersom de kan nå en viss målgrupp. IF Skadeförsäkring var ett av de första företagen i Sverige att använda podcast som marknadsföringskanal genom ett längre sponsringssamarbete. LÄS MER

 5. 5. Konsten att positionera sig : En studie om festivalers identitet, positionering och om kunders relation till festivalers märkesidentitet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robert Johnsson; Sebastian Lovas; Pedro Talavera; [2015]
  Nyckelord :Brands; brand identity; brand equity; positioning; segmentation; differentiation; customer relations; identity prism; core values; swedish festivals; festivals.; varumärken; märkesidentitet; brand equity; positionering; segmentering; differentiering; kundrelationer; relationer; identitetsprisman; kärnvärden; marknadsföring; festivaler;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine what characterizes brand identity and positioning regarding festivals on the current Swedish festival market. In relation to our purpose we are also going to analyze how festival attendees relate to a festivals brand identity. LÄS MER