Sökning: "marknadsföring mot kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden marknadsföring mot kvinnor.

 1. 1. "This one is for the girls who make IT happen" : en studie som undersöker hur femvertising konstruerar myter om en feministisk kvinnlighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Jonsson; Petronella Moritz; [2019]
  Nyckelord :Feminism; femvertising; kvinnlighet; konsumtion; commodity; myter; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur sju olika femvertising-reklamer kodar en feministisk kvinnlighet. Femvertising är ett begrepp som beskriver “female empowering advertising” och är reklam vars mål är att stärka kvinnor. Studien använder sig av en semiotisk bildanalys och Roland Barthes mytbegrepp för att analysera materialet. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kände bara, Nja I don’t buy it” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z och deras attityd mot produktplacering inom YouTube- samarbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Ludvigsson Svensson Rebecca; [2019]
  Nyckelord :Promotion; Influencer marketing; Model of attitudes towards web advertising; Informativeness; Entertainment; Irritation; Credibility; Advertising value; Product placement;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats en intensifiering av den digitala tekniken, som under senare år tilltagit mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 2017 var det första året då internet utgjorde en övervägande del av alla medieinvesteringar (Larsén, 2018). LÄS MER

 3. 3. #DetGårBraNu$

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jasmina Smajlovic; Maja Wetterlundh; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; word of mouth; Natural Cycles; konsumentperspektiv; organ-isationsperspektiv; Youtube; Social Sciences;

  Sammanfattning : Till följd av utvecklingen av Web 2.0 har konsumenterna fått en större inverkan på varumärkes marknadsföring och har nu möjligheten att integrera med andra konsumenter och marknadsfö-ringens innehåll. Marknadsförare har utvecklat en ny marknadsföringsstrategi med anledningen av den digitala utvecklingen. LÄS MER

 4. 4. Har influencers tagit över ditt liv?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Lisa Rigby; Elin Mathiasson; [2018]
  Nyckelord :Influencer marketing; Electronic-word-of-mouth; Förtroende; Identitet; Konsumtion; Business and Economics;

  Sammanfattning : I en digitaliserad värld används sociala nätverk allt mer kontinuerligt. De sociala nätverken och plattformarna har fått en ny innebörd och har kommit att bli en avgörande komponent i företags marknadsföringsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Sälja grej med tjej, är det okej? : En kvalitativ studie om konsumenters attityd till reklam medsexualiserade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktoria Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; sexualization; objectification; marketing; women; attitude; sex; Reklam; sexualisering; objektifiering; marknadsföring; kvinnor; attityd; attitydundersökning; sex;

  Sammanfattning : Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta iundergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställamannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, ochden här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. LÄS MER