Sökning: "marknadsföring nelly"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden marknadsföring nelly.

 1. 1. Ett starkt varumärke – ökad tolerans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ronja Tengblad; Olivia Lardin; Louise Johansson; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Ett starkt varumärke – Ökad tolerans? – En kvalitativ studie om individanpassad marknadsföring från ICA och Nelly.com ur ett konsumentperspektiv. Seminariedatum: 2018-06-01 Kurs: FEKH29, Business Administration: Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 15 poäng. LÄS MER

 2. 2. Genus i modebranschen : Hur gestaltas genus i reklam?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FELICIA WILAND; FELICIA ANDERSSON; [2014]
  Nyckelord :Genus; Ideal; Modebranschen; Image; Budskap; Kommunikation; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hur hanteras genus i modebranschens marknadsföring? De senaste åren har det funnits en påtaglig strävan mot ett mer genusmedvetet, jämlikt och jämställt samhälle. Vissa forskare menar att de har märkt en ökad sexualisering av utbudet i media och att medierna spelar stor roll för hur samhället definierar kvinnligt och manligt. LÄS MER

 3. 3. Mode på nätet : En studie om hur nätbutiker marknadsför sig genom bloggar och andra sociala medier

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Centrum för modevetenskapInstitutionen för mediestudier

  Författare :Mary Shokry Rizk; [2013]
  Nyckelord :Blogg; modeblogg; modesystem; bloggare; Kenza; Nelly; konsumtion; marknadsföring; nätbutik;

  Sammanfattning : This thesis examines how online fashion retailers utilize blogs and other social media in their marketing process. The study is focused on internet retailer Nelly and how they make use of fashion blogger Kenza in their marketing. LÄS MER

 4. 4. Hoppsan, lagret är fullt..!

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SANDRA KRISTIANSSON; Fanny Lindbäck; [2010]
  Nyckelord :sociala medier; distanshandel; produktlivscykel; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Ett snabbare mode med allt kortare produktlivscykler tvingar företagen att hitta nya sättatt interagera med sina kunder på för att skapa långvariga relationer. Nya aktörer pådistanshandelsmarknaden, både svenska och utländska, ökar konkurrenssituationen för debefintliga e-handlarna som utmanas både prismässigt och modemässigt. LÄS MER