Sökning: "marknadsföring oatly"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden marknadsföring oatly.

 1. 1. Do You Dare to Compare? The Effects of Comparative Advertising on Consumer Responses Towards the Advertised and Attacked Brands - A Case Study of Arla Foods and Oatly

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Louise Håkansson; Ebba Norberg; [2020]
  Nyckelord :Comparative Advertising; Market Position; Advertising Value; Malicious Comparative Advertising; Hierarchy of Effects;

  Sammanfattning : In 2014, a long-stretched feud began between dairy company Arla Foods and oat milk company Oatly, and is continuously ongoing. The rivalry between the two companies includes advertising where the companies target one another, in different ways. LÄS MER

 2. 2. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER

 3. 3. Grön marknadsföring online - en kvalitativ undersökning av livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linda Svensson; [2020]
  Nyckelord :marknadsföring; livsmedelsindustrin; grön marknadsföring; digital marknadsföring; varumärke;

  Sammanfattning : Studien har undersökt hur grön marknadsföring online tillämpas i praktiken. Studien har fokuserat på sex stycken olika varumärken i livsmedelsindustrin och hur de tillämpar grön marknadsföring digitalt via sina hemsidor. Alla varumärken verkar inom mjölk -och yoghurtindustrin eller tillverkar alternativ till vanlig mjölk och yoghurt. LÄS MER

 4. 4. Oatly - på allas läppar, i dubbel bemärkelse : En studie om konsumenters attityd mot livsmedelsföretaget Oatly

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Beatrice Dicksson; Caroline Martinsson; [2020]
  Nyckelord :Brand image; marketing; attitudes; CSR; Varumärke; marknadsföring; attityd; CSR;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur konsumenter uppfattar Oatlys marknadsföring och framförallt deras marknadsföring kring deras CSR-arbete. Studien undersöker även konsumenternas attityd gentemot företagets varumärke. Studiens teoretiska ramverk bygger på teori inom CSR, attityd och varumärke. LÄS MER

 5. 5. Corporate social responsibility communication : a case study of Oatly

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alexandra Mendebaba; [2019]
  Nyckelord :code of conduct; corporate communication; corporate marketing; corporate social responsibility; corporate social responsibility communication; stakeholder management; stakeholder involvement strategy; sustainability report;

  Sammanfattning : The concept of corporate social responsibility (CSR) offers a solution for businesses to identify their roles in society in order to maintain corporate legitimacy in cooperation with the communities they exist. Even though companies started to work with CSR as part of their business, CSR communication remained overlooked, and the literature is scattered around various disciplines. LÄS MER