Sökning: "marknadsföring oatly"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsföring oatly.

 1. 1. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER

 2. 2. Corporate social responsibility communication : a case study of Oatly

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Alexandra Mendebaba; [2019]
  Nyckelord :code of conduct; corporate communication; corporate marketing; corporate social responsibility; corporate social responsibility communication; stakeholder management; stakeholder involvement strategy; sustainability report;

  Sammanfattning : The concept of corporate social responsibility (CSR) offers a solution for businesses to identify their roles in society in order to maintain corporate legitimacy in cooperation with the communities they exist. Even though companies started to work with CSR as part of their business, CSR communication remained overlooked, and the literature is scattered around various disciplines. LÄS MER

 3. 3. "Kära köttbit, hoppas du förstår": en hermeneutisk analys av publikkonstruktion och trovärdighet i grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Linda Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; second persona; third persona; the people; publik; ethos; grön marknadsföring.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks hur publiken konstrueras och positioneras vid grön marknadsföring och hur detta påverkar ett varumärkes trovärdighet. De två objekt som studeras är Oatlys annons Mjölklobbyn vs Oatly – the final countdown samt Coops reklamfilm Kära köttbit. LÄS MER

 4. 4. Ha'vre så bra : En kvalitativ studie kring Oatlys roll som aktör på den samtida svenska livsmedelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elly Reitsma; Alexander Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Oatly; hållbarhet; veganism; coolt; trend; medveten konsument; retorik; marknadsföringsstrategi;

  Sammanfattning : Dagens konsumtionssamhälle är ständigt under utveckling. Idag kan vi se att företag anpassar sig till denna utveckling. Framförallt har den veganska livsstilen av olika anledningar som djurskydd,miljöhänsyn och hälsa blivit central, varigenom Oatly med sina havrebaserade produkter skapat relevans för en hållbar och medveten konsument. LÄS MER

 5. 5. Digital veganism : en studie av veganska företags marknadsföring och kommunikation i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Emma Hallén; [2017]
  Nyckelord :kommunikation; digital marknadsföring; bulldog; anamma; oatly; veganism; sociala medier; facebook; instagram; twitter; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how vegan companies digitally market themselves on social media (Facebook, Twitter and Instagram). Three vegan companies were chosen to collect data from: Oatly, Anamma and Bulldog. LÄS MER