Sökning: "marknadsföring problem"

Visar resultat 1 - 5 av 540 uppsatser innehållade orden marknadsföring problem.

 1. 1. Klimatet - Överlevnadsfråga eller varumärkesbyggande? - En kritisk retorikanalys av hur MAX och McDonald’s använder sig av grön marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Julia Skånberg; [2020-02-03]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; MAX; McDonald’s; varumärke; CSR;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syftet är att undersöka den gröna marknadsföringens varumärkesbyggande funktion för företag som verkar inom en sektor som ofta kritiseras för negativ inverkan på klimat och miljö.Teori: Retorik, varumärke, Cororate Social Responsibility, legitimering Metod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från MAX respektive McDonald’s SverigeResultat: Klimatfrågan beskrivs inte explicit, istället talar man om sakfrågor relaterade till klimatfrågan. LÄS MER

 2. 2. Jaktturismen i Småland : En induktiv studie om marknadsföringsaktiviteter av småländsk jaktturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Iza Täck; [2020]
  Nyckelord :Jaktturism; marknadsföring; brand image; jakt; jaktresor;

  Sammanfattning : Jakt har varit en viktig del av Sverige sedan stenåldern, även om dess karaktär har förändrats sedan dess. Eftersom jakt länge har varit en uppenbar del av Sverige uppstod intresse för fenomenet jaktturism. Studien fokuserar på jaktturism i Småland, ett landskap som det inte har skrivits så mycket om när det gäller jakt. LÄS MER

 3. 3. Företags motiv till att använda delningsekonomi vid hantering av matsvinn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Odette Ovik; Filip Engelholm; [2019-06-20]
  Nyckelord :Delningsekonomi; institutionell teori; matsvinn; digitala plattformar;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Miljöproblem uppstår inom flera olika sektorer ochbranscher och det behövs nya lösningar för att nå en hållbar framtid. Livsmedelsindustrin gerupphov till flertalet negativa konsekvenser för miljön, såsom övergödning, förändradmarkanvändning, vattenbrist och försämrad vattenkvalité. LÄS MER

 4. 4. Startup Collaboration as a Part of Corporate Innovation : A Qualitative Study on Icelandic Corporations

  Magister-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Sigurdur David Stefansson; Freyr Friðfinnsson; [2019]
  Nyckelord :Innovation; corporate innovation; entrepreneurship; corporate entrepreneurship; disruptive innovation; startups; corporations; collaboration; collaboration models; collaboration barriers; accelerator; incubator; venture capital;

  Sammanfattning : The problem that most, if not all, large companies deal with in one way or another, is to stay relevant and competitive as their industry evolves. They need to keep improving their current services or products but still need to keep their eyes open for disruption. LÄS MER

 5. 5. To Adapt, or not to Adapt, that is the Question : How Swedish companies view cultural differences in Asia and adapt if necessary 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Markus Bodbacka; Felix Norgren; [2019]
  Nyckelord :culture; relationships; code of conduct; cross-cultural learning;

  Sammanfattning : Abstract Title: To adapt, or not to adapt, that is the question – How Swedish companies view cultural differences in Asia and adapt if necessary Authors: Felix Norgren and Markus Bodbacka Supervisor: Selcen Öztürkcan Examiner: Susanne Sandberg Course: 19VT-2FE51E Business Administration III ­ Degree Project with specialization in International Business Problem discussion: The problem regarding this research-subject is that there is not as much recent research as one might think regarding this specific area. The problem is access to recent research made on how Swedish companies adapt to Asian business cultures. LÄS MER