Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 11 - 15 av 431 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 11. Hur påverkar färgassociationer konsumenters köpbeteende vid val av produkter i livsmedelsbranschen? : En kvalitativ studie om vikten av färgval inom marknadsföring och dess påverkan på konsumentbeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Andjela Djordjevic; Palig Mahdessian; [2021]
  Nyckelord :Marketing; Colour; Qualitative Analysis; Focus Group; Colour Associations; Colour Perception; Grocery Store; Campaign Price; Ecological; Vegetables.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to clarify and confirm previous research and expand the knowledge in this research area, since the majority of the information and knowledge that is available today is mostly repetitive. The theoretical frame of this study is based on theories, such as Theory of Reasoned Action (Fishbein, M. & Ajzen, I. LÄS MER

 2. 12. Grönt värdeskapande : En kvalitativ studie om att skapa och förmedla gröna värden inom e-handeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viktor Broström; Elena Martinez; [2021]
  Nyckelord :green value; green marketing; e-commerce; customer value proposition; e-commerce marketing mix; grönt värde; grön marknadsföring; e-commerce; customer value proposition; e-commerce marketing mix;

  Sammanfattning : The impending climate crisis has raised expectations of companies green marketing, at the same time the digital development and the corona pandemic have shifted consumers buying behavior more towards companies’ e-commerce platforms. The underlying problem behind the study is that companies need to create green value that is perceived as real by their consumers and does not generate a negative effect or is misinterpreted for greenwash. LÄS MER

 3. 13. När reklamen blir personlig : En kvalitativ studie av konsumenters uppfattning av individanpassad marknadsföring och personlig integritet.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Hasu Berg; Victor Lindberg; [2021]
  Nyckelord :Personalization-privacy paradox; personalized advertising; privacy; Personalization-privacy paradox; individanpassad marknadsföring; integritet;

  Sammanfattning : Personalized advertising is possible by tracking consumers' online activities and customizing ads for individual consumers. These ads are often more relevant, interesting, and appreciated by the consumer. However, there is a sense of worry about how personal information is gathered, stored, and used. LÄS MER

 4. 14. Digital transformation för en mer effektiv och tillgänglig detaljhandel : En kvalitativ studie för att analysera konsumenters kundresor och dess påverkan inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Jonathan Jonasson; Hanna Lundvall; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digital marketing; digital retailing; digitization; e-commerce; customer journey; work system; Digital transformation; digital marknadsföring; digital detaljhandel; digitalisering; e-handel; kundresan; arbetssystem;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har blivit en av de viktigaste pågående omvandlingarna som sker i nutida samhället och denna utveckling är viktig inom specifikt detaljhandeln samt modebranschen. Då modebranschen befinner sig på en global marknad har de utvecklat olika försäljnings-strategier på olika plattformar, för att bemöta konsumenters efterfrågan till digitala lösningar. LÄS MER

 5. 15. Marknadsföring utanför den fysiska arenan : Svenska elitidrottsföreingars överlevnad under pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Tova Andersson; Lowe Stockenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under år 2020 bröt en pandemi ut som lett till många negativa konsekvenser för idrottsbranschen samtidigt som den gett idrottsföreningar en unik möjlighet att identifiera nya strategier för att överleva. När idrottens fysiska arena inte längre är tillgänglig behövs nya metoder för föreningarna att behålla sin relevans gentemot publiken. LÄS MER