Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 6 - 10 av 431 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 6. Covid-19: Konsumentlojalitet på sociala medier : En studie om vilka faktorer som påverkar konsumenters lojalitet gentemot organisationer som marknadsför sig på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Joshua Fürsten Cardell; Maya Källström; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; crisis situation; consumer loyalty; marketing; social media; organization.; Covid-19; krissituation; konsumentlojalitet; marknadsföring; sociala medier; organisation.;

  Sammanfattning : Problem: Covid-19-pandemins påverkan på spridningen av fake news har kommit att bidra till växande misstro för organisationer och skepticism bland konsumenter på sociala medier. Fake news har inte enbart medför förvirring och misstro hos konsumenter, utan påverkar även attityder, skapar rykten och kan leda till finansiella hot för organisationer, där bojkottning av varor eller varumärken kan ske på grund av desinformation. LÄS MER

 2. 7. Tillämpning av sinnesmarknadsföring vid e-handel : En studie gällande hur sinnesmarknadsföring tillämpas vid e-handel samt hur fenomenet uppfattas av konsumenter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola

  Författare :Clara Jakobsson; Vanessa Masso; [2021]
  Nyckelord :sensory marketing; visual sense; auditory sense; marketing; e-commerce; brand; color; brand meaning; customer experience; sinnesmarknadsföring; synsinnet; hörselsinnet; marknadsföring; e-handel; varumärke; färg; varumärkets betydelse; kundupplevelse;

  Sammanfattning : The aim of the bachelor’s thesis is to examine how sensory marketing is applied in e-commerce. It is also of the bachelor’s interest to examine whether the consumer perceives the application of the term in e-commerce. LÄS MER

 3. 8. Sökmotoroptimering inom sällanköpsvaruhandeln : En kvalitativ studie som undersöker uppfattningen av SEO inom den svenska sällanköpsvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Evelina Landsberg; Linda Löfberg; [2021]
  Nyckelord :Sökmotoroptimering; digital marknadsföring; inbound marketing; The 4S web-marketing mix model; coronapandemin.;

  Sammanfattning : Sedan utvecklingen av world wide web på 1990-talet har den digitala utveckling vuxit mer och mer. I takt med digitaliseringen har SEO blivit ett viktigt marknadsföringsverktyg som företag kan använda för att öka sin synlighet online. I slutet av 2019 spreds ett virus vid namn covid-19. Viruset utlöste en pandemi som skakade om världen. LÄS MER

 4. 9. Vägen till framtidens hållbara konsument : En kvalitativ studie om hur generation z uppfattar hållbarhetskommunikation i den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gabriella Andersson; Johanna Dingfors; [2021]
  Nyckelord :Greenwashing; Generation Z; Fast Fashion; Slow Fashion; A linear model of communication; Transparens; Hållbar marknadsföring The Types of Greenwashing Matrix; Transparency Sustainable marketing.;

  Sammanfattning : With the increased focus on climate change, sustainability has become a common term for both organizations as well as consumers. The clothing industry is one of the industries that have the biggest negative impact on climate change. Still, the fast fashion business, based on cheap materials and low production costs, continues to thrive. LÄS MER

 5. 10. Att vara eller icke vara - de digitala produktkatalogernas framtid : En kvalitativ studie om konsumenters upplevelse av digitala produktkataloger

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Maria Andersson; Carin Persson; [2021]
  Nyckelord :digital catalog; digital marketing; catalog marketing; digitala kataloger; digital marknadsföring; catalog marketing;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att skapa förståelse för hur konsumenter upplever användandet av digitala produktkataloger och vad för typ av värde de ger dem. För att undersöka detta skedde en observation i kombination med intervju av tio respondenter i åldrarna 21–72 år. LÄS MER