Sökning: "marknadsföring spelbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden marknadsföring spelbolag.

 1. 1. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om vinst - En kvalitativ studie om spelbolagens marknadsföring och dess påverkan på konsumenter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leith Mansour; Frida Grönning; [2019-02-26]
  Nyckelord :spelbolag; spelproblem; marknadsföring; konsumenter; unga; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Spelbranschens nya verklighet. : En kvalitativ studie om spelbolags förmåga att differentiera sig på en generisk marknad.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Carl Asp; Martin Inaeus; Felix Norman; [2019]
  Nyckelord :Relationer; Varumärken; Värdeskapande; Spelbolag; Bonusar; Konkurrens; Segmentering; Sponsring; marknadskanaler och Differentiering.;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling av varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. Utifrån syftet har vi formulerat fyra stycken forskningsfrågor som lyder; • Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder? • I vilken utsträckning spelar varumärket en roll, hur utmärker sig deras positionering? • Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde förändrats? • Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? Metod: Forskningsmetoden vi har applicerat är en kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring med branschen som insats : En studie om svenska spelbolags marknadsföring - ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Klas Helin; Helmer Hernegran; [2019]
  Nyckelord :marketing; betting; casino; gambling; differentiation; consumer perspective; marknadsföring; betting; casino; spelande; differentiering; konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks den svenska spelbolagsmarknaden och dess marknadsföring. Tyngdpunkten ligger på att undersöka hur konsumenternas attityd till de svenska spelbolagens marknadsföring ser ut och vad som ligger till grund för denna attityd. I uppsatsen används tre olika metoder för att ge en så tydlig bild av ämnet som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Spelet på spelmarknaden : En undersökning om marknadsföringskostnader och dess påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Dalhäll; Louise Johansson; [2019]
  Nyckelord :Gaming market; gambling companies; aggressive marketing; licensed gaming companies; EBIT; revenue; marketing costs; spelmarknad; spelbolag; aggressiv marknadsföring; licensierade spelbolag; EBIT; omsättning; marknadsföringskostnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka marknadsföringskostnadernas påverkan på EBIT hos spelbolag som erhållit svensk spellicens, och korrelationen mellan europeiska spelbolags marknadsföringskostnader mot omsättning och EBIT hos svenska spelföretag. Metod: Uppsatsen utgår ifrån en kvantitativ metod och en deduktiv ansats. LÄS MER