Sökning: "marknadsföring via Internet"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden marknadsföring via Internet.

 1. 1. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing - en marknadsrättslig gråzon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kani Hamasdi; [2021]
  Nyckelord :Influencer marketing; influerare; influencer; marknadsföringslagen; marknadsföring; yttrande frihet;

  Sammanfattning : Influencer marketing - en av världens snabbast växande och mest framgångsrika marknadsföringsmetoder. Det senaste årtiondet har internetanvändningen ökat bland befolkningen i Sverige och en av faktorerna till denna ökning är tack vare sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsbyråers och fastighetsmäklares varumärke : Påverkan på varumärket med marknadsföring via sociala medier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Lisa Lindgren; Daniella Ahlström; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier; fastighetsmäklare; varumärke;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Fastighetsbyråers och fastighetsmäklares varumärke - påverkan på varumärket med marknadsföring via sociala medier  Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning verksamhetsstyrning samt företagsfinansiering och fastighetsvärdering 15 HP  Författare: Daniella Ahlström & Lisa Lindgren Handledare: Urban Österlund  Forskningsfrågor: Hur vill fastighetsbyråer och fastighetsmäklare påverka varumärket genom marknadsföring via sociala medier? På vilket sätt påverkas säljarens val av fastighetsmäklare när marknadsföring sker via sociala medier?  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur fastighetsbyråer och fastighetsmäklare vill påverka varumärket genom marknadsföring via sociala medier. Dessutom redogöra för hur säljarens val av fastighetsmäklare kan påverkas av marknadsföring via sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Hur kan fysiska butiker undvika en butiksdöd? : En kvalitativ studie om hur fysiska butiker upplever att internet ochden digitala utvecklingen påverkar butiken samt hur nätbutiker arbetar med internetmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Fridha Borg Pålsson; Sonny Nygårds; [2020]
  Nyckelord :physical stores; online stores; internet marketing; omnichannel; retail; SWOT; social media; fysiska butiker; nätbutiker; internetmarknadsföring; omnichannel; sällanköpshandel; SWOT; sociala medier;

  Sammanfattning : The internet has provided an easier way to trade goods and services through online stores. As an effect of internet and e-commerce, companies restructure the trade from the physical store to online store. LÄS MER

 5. 5. Användarens uppfattning om personlig integritet på sociala medier En kvantitativ studie om personlig integritet på Instagram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hannah Strid; Granit Elshani; [2020]
  Nyckelord :personlig integritet; sociala medier; individanpassad marknadsföring; GDPR; Instagram; förtroende;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att lyfta fram aspekten personlig integritet på sociala medier. Huvudfokuset kommer att vara på att skapa en förståelse för huruvida användare på instagram är bekväma med att dela med sig av personlig information. LÄS MER