Sökning: "marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6538 uppsatser innehållade ordet marknadsföring.

 1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
  Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER

 2. 2. REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET - En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på det sociala mediet Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Rönnvall; Sofie Özaras; [2022-02-24]
  Nyckelord :Electronic word-of-mouth; Receptionsforskning; Trovärdighet; Reklam; Instagram; Influencer Marketing; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna 20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas? Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning Metod: Kvalitativ studie Material: Individuella semistrukturerade intervjuer Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. LÄS MER

 3. 3. RIKTAD REKLAM – JA TACK - En kvalitativ intervjustudie om hur Generation Z använder reklam på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Björkman; Emmy Simpson; [2022-02-10]
  Nyckelord :Sociala medier; Instagram; reklam; Generation Z; riktad marknadsföring; personaliserade annonser; influencer marketing; digital natives; digital marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka och få en ökad förståelse för Generation Z’s användande av reklam på Instagram Teori: Uses and Gratifications Metod: Kvalitativ respondentintervju Material: Samtalsintervjuer med åtta respondenter mellan 18 till 25 år Resultat: Resultatet visar att respondenterna överlag upplever reklamen på Instagram som något positivt. De använder reklamen genom att klicka vidare på annonser, samt spara och skicka vidare dem, främst för att göra så bra och genomtänkta köp som möjligt, bli inspirerade av produkter och se nyheter. LÄS MER

 4. 4. "Dissatisfaction in Consumers" : A qualitative study on Word of Mouth and how it affects consumer complaints and repurchase intention, in fast food chains

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Rasmus Nilsson; Rawan Abdulraham; [2022]
  Nyckelord :Word of Mouth; Repurchase Intention; Consumer Complaints; Negative Word of Mouth; Positive Word of Mouth; WoM; Dissatisfaction; Satisfaction; Core Service Failure;

  Sammanfattning : Word of mouth has been considered a big factor for why brands do not need to make excessive marketing efforts, due to consumers recommending their products or services to other consumers through WoM. Given this thesis explores the relationship between WoM, complaints and repurchase intentions of consumers when it comes to fast-food restaurants, the WoM mostly is that of a negative aspect. LÄS MER

 5. 5. The dual aspects of supplier contribution in sustainable innovation: Yes or No?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mehran Aslaniyan; Golzar Daneshzad; [2022]
  Nyckelord :Human capital specific investments; Supplier sustainable innovation contribution; Learning capacity; Market orientation; Absorptive capacity; TCE; RET;

  Sammanfattning : Companies are increasingly motivated to deal with the issue of sustainability not just from a moral standpoint, but also because these issues may be a major root of innovation. To achieve these sustainable innovations, the number of manufacturers who invest in specific resources has been increasing. LÄS MER