Sökning: "marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 6975 uppsatser innehållade ordet marknadsföring.

 1. 1. IMAGINE THAT – DATORREKLAM SOM UTTRYCK FÖR SAMTIDA SAMHÄLLSIDEAL. En multimodal kritisk diskursanalys av 1980-talets reklambilder för persondatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Esther Malmqvist; [2024-03-06]
  Nyckelord :Persondator; Marknadsföring; Medieteknologier; Sociotechnical Imaginaries; Multimodal kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Until the 1970s, computers were primarily being used by universities, bigger companies or nationstates. With the invention of the microchip the average size of computers was reduced and they became more affordable, resulting in the creation of the microcomputer and eventually personal computers. LÄS MER

 2. 2. Dålig stämning i kyldisken? Konsumentens uppfattning av Oatlys marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Fahlström; Mimmi Olsson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Oatly; Marknadsföring; Differentiering; Konsumentuppfattning; Beteendeförändring;

  Sammanfattning : Inledning: Som svar på den långa traditionen av mejerikonsumtion producerar varumärket Oatly alternativa produkter framställda på havre (Oatly, u.å). LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring i fotbollsvärlden. En studie som fördjupar sig i samspelet mellan klubbar och fotbollsspelares varumärken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucas Thijssen; Gabriel Ferriere; [2024-01-23]
  Nyckelord :Brand; Brand image; Branding theory; Celebrity endorsement theory; Emotional branding theory; Fan loyalty; Star player;

  Sammanfattning : In the world of football, the divide between Swedish clubs and the international competition has only increased in recent years. The financing of a club is a big part of its competitive force, with the transfer market being an important aspect in having a successful club and assembling a strong squad. LÄS MER

 4. 4. Den rullande livsstilen. En kvalitativ studie om identitetsskapande inom vanlife-kulturen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Jonsson; Mya Lawson; [2024-01-23]
  Nyckelord :vanlife; subkultur; konsumtion; identitetsskapande; consumer culture theory; minimalism; hållbarhet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Vanlife är en subkultur som består av individer som väljer att bo eller resa i en van som de har byggt om till ett hem. Detta kan ses som ett alternativt levnadssätt jämfört med traditionella boenden och resesätt. Konsumtion sker inom vanlife-kulturen genom inköp av produkter till vanen och även genom allt som har med livsstilen att göra. LÄS MER

 5. 5. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER