Sökning: "marknadsförings effekter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden marknadsförings effekter.

 1. 1. Att överleva i av- och ombokningarnas tid : En kvalitativ studie av hur två hotell och två resebyråer anpassat sig till och hanterat effekterna av Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Ebba Hansell; Wurood Harbi; [2020]
  Nyckelord :Covid-19 pandemic; crisis; crisis management; organizational learning; hotel industry; travel agency industry; learning in crisis; tactical marketing; strategic marketing.; Covid-19 pandemin; kris; krishantering; organisatoriskt lärande organisational learning ; hotellbranschen; resebyråbranschen; lärande under en kris learning in crisis ; taktisk marknadsföring; strategisk marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur den kris som Covid-19 pandemin skapat harpåverkat hotell och resebyråers digitala taktiska respektive planerade strategiska marknadsföring,samt den krishantering som tillämpats av företagen under denna pandemin och de lärdomar dedragit av denna kris.Teori: Den teoretiska referensramen för denna studie innefattar marknadsförings-, krishanteringsoch organisationsteori. LÄS MER

 2. 2. Internet of Things : The Potential Influence of Enterprise Buyers on the Security of IoT

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :John Mozayani; [2018]
  Nyckelord :Information and Communications Systems Security; Information Security; Internet of Things; IoT; Accountability; Business Models; Innovation and Growth; Consumer Awareness and Advocacy; Customer Experience; Customer First Mindset; Value Proposition; Enterprise Buyers; Informations- och Kommunikationssystem Säkerhet; IoT; Ansvar; Affärsmodeller; Innovation och Tillväxt; Konsumentmedvetenhet och konsumentskydd; Kundupplevelse; Kundens förstånd; Värdesättning; Företags Köparen;

  Sammanfattning : While IoT safety and security incidents continue to increase in frequency, scope and severity, there remains a gap in how the issue will be addressed. While the debate continues within academia, industry standards bodies, government and industry media, new entrants continue to rapidly enter the market with cheaper more powerful products with little incentive to address information security issues. LÄS MER

 3. 3. Att bluffa till sig tillit : En kandidatuppsats om marknadsföring genom PR-bluffar och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Undin; Christoffer Larsson; [2014]
  Nyckelord :Public Relations; PR; trust; relationship marketing; communication; Public Relations; PR-bluff; fejk-PR; PR-kupp; tillit; relationsmarknadsföring; kommunikation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar studera effekterna av att använda sig av en viss typ av PR i marknadsföring. En aktuell debatt i media idag diskuterar huruvida man får luras i PR eller inte och i och med detta har vissa kampanjer kallats för bland annat PR-bluffar, kuppar och fejk-PR. LÄS MER

 4. 4. En studie om hur gymnasieskolor i Östersund hanterar konkurrens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Thomas Olsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: En studie om hur gymnasieskolor i Östersund bemöter konkurrens Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare:Thomas Olsson Handledare: Tomas Källquist Datum: 2011 – januari Syfte: Gymnasieskolorna har varit fri från konkurrens från andra aktörer, men i och med friskolereformens inträde, förändrades förutsättningarna radikalt för den kommunala gymnasieskolan. Nu trädde begrepp som marknadsföring och konkurrens in i deras vardag, då det skapade olika alternativ för eleverna att välja var de ville införskaffa sin utbildning. LÄS MER

 5. 5. Alla minns en bra historia - En studie om användandet av corporate storytelling internt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Ann Svensson; Maria Andersson; [2009]
  Nyckelord :Corporate storytelling; Intern marknadsföring; kommunikationsverktyg; företagskultur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en deskriptiv fallstudie av tre företag få ökad förståelse för hur kommunikations- och marknadsföringsverktyget storytelling används i svenska företag. Syftet är även att identifiera vilka effekter verktyget kan ge och studera hur storytelling kan påverka företagskulturen. LÄS MER