Sökning: "marknadsförings teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden marknadsförings teorier.

 1. 1. Digitalisering och kundlojalitet inom banksektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Joanna Rozmus; Rita Naaom; [2017]
  Nyckelord :digitalization; customer loyalty; banking sector; Digitalisering; kundlojalitet; banksektorn;

  Sammanfattning : Digitaliseringen inom banksektorn har under de senaste åren utvecklats konstant. De stora förändringar som har skett inom banksektorn har lett till att konsumenterna idag kan utföra sina banktransaktioner vilken tid som helst på dygnet, utan att behöva besöka ett bankkontor. LÄS MER

 2. 2. Att marknadsföra IT med IT : – Utmaningarna med att som svenskt IT-konsultföretag marknadsföra och sälja tjänster med stöd av interna IT-system

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Bremstedt Pedersen; [2015]
  Nyckelord :IT; IT-system; CRM-system; Marknadsföring; E-marknadsföring; Sociomaterialitet;

  Sammanfattning : I den här magisteruppsatsen undersöker jag hur ett svenskt IT-konsultföretag använder sitt interna IT-system för att marknadsföra och sälja de IT-baserade konsulttjänster som företaget erbjuder, det vill säga konsultbemanning till olika IT-projekt såsom implementering eller uppgradering av affärssystem. Med marknadsföring menar jag exempelvis proaktiva aktiviteter för att stärka varumärket och med försäljning menar jag till exempel merförsäljning på redan befintliga kunder. LÄS MER

 3. 3. Att bluffa till sig tillit : En kandidatuppsats om marknadsföring genom PR-bluffar och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Undin; Christoffer Larsson; [2014]
  Nyckelord :Public Relations; PR; trust; relationship marketing; communication; Public Relations; PR-bluff; fejk-PR; PR-kupp; tillit; relationsmarknadsföring; kommunikation;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen ämnar studera effekterna av att använda sig av en viss typ av PR i marknadsföring. En aktuell debatt i media idag diskuterar huruvida man får luras i PR eller inte och i och med detta har vissa kampanjer kallats för bland annat PR-bluffar, kuppar och fejk-PR. LÄS MER

 4. 4. Livsmedelsentusiasterna : en studie av fem gårdsföretag inom livsmedel

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Persson; [2014]
  Nyckelord :företag; livsmedel; landsbygd; samarbete; rationalitet; marknadsföring;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats på 15 högskolepoäng är skriven inom ämnet landsbygdsutveckling. Uppsatsen diskuterar vad olika livsmedelsföretagare på landsbygden anser om att vara just detta. LÄS MER

 5. 5. Myrorna & Beyond Retro : En jämförande studie mellan en ideell och en vinstdrivande secondhand-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :KAROLINA AHLSTRÖM; EMELIE SIMONSSON; [2011]
  Nyckelord :ideell second hand; vinstdrivande second hand; non-profit second hand; profit making secondhand; internal work; organization structure; purchasing and collecting process; pricing strategy; marketing; internt arbete; organisationsstruktur; insamling och inköpsprocess; prissättningsstrategi; marknadsföring;

  Sammanfattning : Den svenska andrahandsmarknaden har under senare år växt sig allt starkare. Förklaringarna till det fenomenet är bl.a. den rådande miljödebatten och konsumenters nya medvetenhet till deras konsumtionsbeteende. LÄS MER