Sökning: "marknadsföringskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet marknadsföringskanaler.

 1. 1. Mer än bara mättnad : En kvalitativ studie om värdeskapande hos lokala matproducenter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Katarina Lundgren; Carl Wickström; Isabelle Wirblad; [2019]
  Nyckelord :Lokala matproducenter; värdeskapande; upplevelse; marknadsföring; positionering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att analysera och klarlägga de styrkor och möjligheter som lokala matproducenter besitter och kan tillvarata för att positionera sig samt främja kundens värdeskapandeprocess. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 2. 2. An Evaluation of the Marketing Process in B2B and B2C Startups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Farzana Madosh; Betty Ålander; [2019]
  Nyckelord :Marketing process; B2B; B2C; Software as a Service; Startup; Market Analysis; Evaluation; Segmentation; Targeting; Positioning; Execution; Marknadsföringsprocess; B2B; B2C; mjukvara som tjänst; startup; marknadsanalys; utvärdering; segmentering;

  Sammanfattning : Marketing is a key function for all organizations and is seen as essential in order to achieve success when launching a new business. Following from the overwhelming amount of accessible data for companies, there exist an urge to understand what activities to include in the marketing process and how to manage them. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföringskanaler i Gasellföretag : En studie om hur Gasellföretag tillämpar och kombinerar olika marknadsföringskanaler

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Hilde Groenewegen; Gabriel Persson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. INFLUENCER MARKETING-INLÄGGS PÅVERKAN PÅ FÖLJARES KÖPINTENTIONER

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Izabelle Wärja; Felicia Kyrk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Till följd av skiftet inom marknadsföringsarenan, som har inneburit att företag rör sig från att kommunicera via traditionella marknadsföringskanaler till att lägga allt större fokus på marknadsföringen via sociala medier, har Influencer Marketingblivit allt mer populariserat. Denna typ av marknadsföring grundar sig i att företag samarbetar med nyckelpersoner, så kallade influensers, med hög status som sprider företagets produkter eller tjänster via sina kanaler som Instagramoch Facebook. LÄS MER

 5. 5. Det digitaliserade samhället – så har det påverkat Dubrovniks turismaktörers arbete med marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Julia Lundgren; Linn Larsson; [2018]
  Nyckelord :förtroende; traditionella marknadsföringskanaler; TIC:s; WOM; digitala marknadsföringskanaler; sociala medier; digitala medier; eWOM; Business and Economics;

  Sammanfattning : Metod: Denna studie har utgått från en kvalitativ metod. Det har använts två metoder eftersom det bidragit till att studien skapat en mer korrekt bild av området som undersökts. De metoder som använts är kvalitativa intervjuer och iakttagelser. Teorier: Olika teoretiska ansatser har diskuteras i koppling till begreppet förtroende. LÄS MER