Sökning: "marknadsföringsstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet marknadsföringsstrategi.

 1. 1. Motivationsfaktorer till rebranding : en fallstudie av ett second hand företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Varti Bedrossian; Linn Karlsson; Gabriella Yngvesson; [2020]
  Nyckelord :Rebranding; Motivators; Brand; Second hand; Rebranding; Motivationsfaktorer; Varumärke; Second hand;

  Sammanfattning : Rebranding har idag blivit en vanligt förekommande marknadsföringsstrategi som många företag använder sig av. Rebranding syftar till att öka en organisations relevans genom att göra en förändring i organisationens identitet eller ett försök att ändra uppfattningen om varumärket hos externa intressenter. LÄS MER

 2. 2. Swipe up : En kvantitativ undersökning kring hur konsumenters attityd och köpintention påverkas av marknadsföring via sociala medier

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Powell Vallared; Tina Zand Karimi; [2020]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer Marketing; UGC; E- WOM; attitude and purchase intention; Sociala medier-marknadsföring; Influencer Marketing; UGC; E-WOM; attityd och köpintention.;

  Sammanfattning : Since its inception, social media has developed into something that is now a constant part of our everyday lives. From being a digital place where users could keep in touch with friends and family, social media has become a place where consumers and companies have the opportunity to communicate. LÄS MER

 3. 3. I betalt samarbete med... - En analys av den marknadsrättsliga gråzonen vid influencer-marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sabrina Curan; [2020]
  Nyckelord :Marknadsföringsrätt; Marknadsföringslagen; Influencer; Influencer-marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Influencer marketing is a result of an increasingly digitalized world. An influencer is a person whose profession involves influencing, primarily through social media. Influencer marketing is a unique and profitable marketing strategy for companies. However, the profession has raised a number of legal questions regarding marketing law. LÄS MER

 4. 4. Det ligger i vårt DNA : En studie om vad hållbarhet som marknadsföringsstrategi innebär för delningsekonomiföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Minna Braconier; Anastasija Poprjaduhha; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hållbarhet; marknadsföringsstrategi; differentiering; varumärkespositionering; product levels; points of parity; points of difference;

  Sammanfattning : Intresset för delningsekonomi, en affärsmodell baserad på delning av resurser, har ökat i samhället de senaste åren. Denna presenteras ofta som hållbar i jämförelse med traditionellt ägandeskap. Däremot väljer vissa delningsekonomiföretag att inte använda hållbarhet i sin marknadsföringsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Det börjar lukta surt... : En semiotisk studie om Oatlys kommunikationsstrategier i reklamkampanjen Spola mjölken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jenny Gustafsson; Amanda Ingvarsson; [2020]
  Nyckelord :semiotic study; Oatly; sustainability; legitimacy theory; DotCool; semiotics; rhetoric; commercial; advertising; visual communication; strategy; semiotisk analys; Oatly; hållbarhet; legitimitet; DotCool; semiotik; retorik; reklam; marknadsföring; visuell kommunikation; reklamfilm; strategi;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljön ett viktigt och mycket omdebatterat ämne, och att välja hållbara livsmedel har blivit hög prioritet för många, vilket mynnar ut i en hög efterfrågan hållbara och inte minst veganska råvaror. Veganska alternativ till mjölk, exempelvis havredryck, har därför framtagits och anses vara ett bra alternativ för den som värnar om både miljö och hälsa. LÄS MER