Sökning: "marknadsföringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet marknadsföringsstrategier.

 1. 1. Mellan fri vilja och datadriven exploatering: En studie om drivkrafter, medvetenhet, makt och ansvar inom onlinecasinomarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Bengtsson; Lisa Hägglund; [2024-02-12]
  Nyckelord :marknadsföringsstrategier; onlinecasino; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : This essay examines the limits of marketing strategies in the online casino industry, focusing on how data-driven and advanced marketing practices influence consumer behavior and contribute to problematic gambling consumption. By observing the online casino industry, the study identifies how companies use sophisticated data analysis methods and psychological techniques to attract and retain customers, raising significant ethical and social issues. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot hållbarhet : En kvalitativ studie av hur ett företag anpassar marknadsföringsstrategier för att uppnå hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Hedenfeldt; Rebecca Abrahamsson; [2024]
  Nyckelord :Hållbarhet i företag; marknadsföringsstrategier; anpassning; STP-modellen; hållbara marknadsmixen;

  Sammanfattning : Företag behöver idag ansvara för hållbarhet i sin verksamhet, däribland i sina marknadsföringsstrategier, för att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Forskning menar att detta kräver välanpassade marknadsstrategier som påvisar hållbarhetsarbetet för intressenter. LÄS MER

 3. 3. Mot en hållbar modeindustri med hjälp av Marknadsföring - En kvalitativ studie om hur fast fashion företag kan använda sig av hållbar marknadsföring för att främja hållbarhet inom industrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilde Persson; Matilda Nordström; [2023-09-22]
  Nyckelord :ohållbar marknadsföring; greenwashing; konsumentbeteenden;

  Sammanfattning : Följande kvalitativa studie undersöker hur fast fashion företag kan använda Gordons ramverk för hållbar marknadsföring i syfte att främja hållbar konsumtion och minska de negativa konsekvenserna för samhället och miljön. Överkonsumtionen inom modeindustrin beror delvis på att produkterna är billiga och produceras för snabb försäljning, vilket leder till ohållbara marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 4. 4. SMMAs inverkan på kundlojalitet hos lyxvarumärken : En kvalitativ studie om hur sociala medie marknadsföringsaktiviteter kan bidra till en bättre kundlojalitet hos lyxvarumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Christopher Westlund; [2023]
  Nyckelord :SMMA; Luxury Brand; Customer Loyalty; Customer Response; Brand preference; Premium price; Entertainment; Interaction; Trendiness; Customization; eWOM; Fashion; Marketing; Social Media.; SMMA; Lyxvarumärke; Kundlojalitet; Kundrespons; Varumärkespreferens; Prispåslag; Underhållning; Interaktion; Trendighet; Anpassning; eWOM; Mode; Marknadsföring. Sociala medier.;

  Sammanfattning : Lyxvarumärken har en status att erhålla, som är en utmaning, speciellt i ett samhälle somutvecklas snabbt genom teknologi. Därmed befinner sig lyxvarumärken på en marknad medhög efterfrågan. För att kunna hålla sig väsentlig i dagens samhälle är det viktigt förlyxvarumärken att vara medveten om sina marknadsföringsstrategier. LÄS MER

 5. 5. Skapandet och nyttjandet av hållbarhetsmarknadsföring bland svenska outdoorföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Sarah Nyström; Ida Jansson; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; Marketing; Greenwashing; Hållbarhet; CSR; Marknadsföring; Greenwashing.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fenomenet greenwashing har skapat en misstro hos konsumenterna, och som kommit att påverka konsumtionen av miljövänliga produkter negativt. Samtidigt som det råder ett ökat tryck på företagen att agera ansvarstagande och hållbart, är risken överhängande att de anklagas för att nyttja missvisande kommunikation eller exponera ogrundade påståenden om företagets hållbarhetsarbete. LÄS MER