Sökning: "marknadsföringsvertyg"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet marknadsföringsvertyg.

  1. 1. Sponsring : Ur ett företags och skatterättsligt perspektiv

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Malin Kumlin; Cecilia Johansson; [2008]
    Nyckelord :sponsring; gåva; sponsringsobjekt.; image; marknadsföringsvertyg; skatteregler; marknadsföringskanal; motprestation; sponsringsinsats; periodisering; sponsor;

    Sammanfattning : Företag sponsrar idrottsföreningar, kulturevenemang, humanitära organisationer samt forskning och utveckling för att exponera sitt varumärke, synas i positiva sammanhang, bygga relationer och skapa en image kring företaget. Medan sponsring som marknadsföringsverktyg hela tiden har utvecklats har dock regelverket kring sponsring och rätten att dra av den som en kostnad i företaget inte haft samma utveckling. LÄS MER