Sökning: "marknadsfunktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet marknadsfunktion.

 1. 1. AUTOSARLang: Threat Modeling and Attack Simulation for Vehicle Cybersecurity

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Asmelash Girmay Mesele; [2018]
  Nyckelord :vehicular cybersecurity; threat model; attack simulation; AUTOSAR Adaptive Platform; vehicular cybersecurity; hot modell; attack simulering; AUTOSAR Adaptiv plattform;

  Sammanfattning : The rapid growth and development of the Information and Communications Technology attract many industries including the automotive industry. Since the last four decades, the automotive engineering has been impacted by the Information Technology. LÄS MER

 2. 2. Aktierekommendationer i en ny tid : Podcasts på den finansiella marknaden

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/UniversitetsförvaltningenLinnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Palm; Adam Sjögren; [2016]
  Nyckelord :Price pressure hypothesis; information hypothesis; effektiva marknader; behavioural finance; marknadsfunktion; informationskanal; aktierekommendationer; podcasts; handelsvolym och handelsavslut.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats för Civilekonomexamen i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, 2016.   Författare Alexander Palm & Adam Sjögren   Handledare Christopher Von Koch & Katarina Eriksson   Examinator: Sven-Olof Yrjö Collin   Titel: ”Aktierekommendationer i en ny tid – podcasts på den finansiella marknaden”   Bakgrund & problem: Aktierekommendationer ges traditionellt ut av diverse banker och analyshus. LÄS MER