Sökning: "marknadshyra"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet marknadshyra.

 1. 1. Konsekvenser av en fri hyressättning i nyproduktion : En studie om hur fri hyressättning i nyproduktion påverkar fastighetsägare och den svenska bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Liv Woxberg; Wilma Mauritzson; [2021]
  Nyckelord :nyproduktion; hyresreglering; avreglering; marknadshyra; investeringsstöd; hyressättning;

  Sammanfattning : This study has examined what effects rent control deregulation in new production could have for the profitability of real estate companies at the Swedish housing market and the supply of rental apartments. The study also examined what role the reintroduced investment aid plays when deregulating rent control in new production. LÄS MER

 2. 2. BOSTADSPOLITIK FÖR VEM? En kritisk analys av bostadspolitiska förändringar av hyresmarknadssystem i Göteborg och Amsterdam – från EU- till stadsnivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Norborg; [2020-05-18]
  Nyckelord :Bostadspolitik; EU policy; Sverige; Nederländerna; Amsterdam; Göteborg; ojämlikhet; gentrifiering; segregation; urban förnyelse; renovering; marknadisering; marknadshyra; hyreskontroll; social blandning; diskurs; legitimitet; subsidiaritet; Housing policy; EU policy; Sweden; Netherlands; Amsterdam; Gothenburg; inequality; gentrification; segregation; urban regeneration; renovation; marketization; market rent; rent regulation; social mixing; discourse; legitimacy; subsidiarity;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate EU policy on housing with focus on legitimacy and guidelines, and to connect EU policy with development on affordable rental housing in Gothenburg and Amsterdam. Both Sweden and the Netherlands changed national housing policies under EU influence during the last decade, which might have implications on available affordable rental housing and development of gentrification and segregation, which this thesis also aim to cast light on. LÄS MER

 3. 3. Geotracking as an indicator of prime location

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Klara Martinsson; Lisa Olsson; [2020]
  Nyckelord :Footfall; Geodata; Hedonic model; Retail; Rent; Stockholm; CBD; Footfall; Geotracking; Hedonisk modell; Butiker; Hyra; Detaljhandel; Stockholm;

  Sammanfattning : In Sweden, there is practically free rental setting in the retail market. While there is an indirect tenancy regulation that protects the tenant, it does not prevent the establishment of market rents.Rent levels are generally highest in the central business district (CBD), following a rental pattern that confirms the monocentric urban model. LÄS MER

 4. 4. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 5. 5. Malmömodellen - Hyresrätt på rätt sätt?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Filip Johnsson; Teodor Baagøe; [2019]
  Nyckelord :Bostadsojämlikhet; Hyresreglering; Malmömodellen; Marknadshyra; Segregation;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker svensk hyressättning, med ett särskilt fokus på Malmömodellen. Vi beskriver vad ett hyressättningssystem utifrån alltmer liberala reformer har för inverkan på segregationen. LÄS MER