Sökning: "marknadshyror"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet marknadshyror.

 1. 1. Riksdagspartiernas mål, problembilder och åtgärder angående den svenska bostadsbristen : Inför valet 2018 till coronapandemin 2020

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :William Ulrici; [2020]
  Nyckelord :bostadsbrist; Sverige; bostadsbyggande; bostadspolitik; riksdagspartierna; mål; problembilder; åtgärder; centraliserande; decentraliserande; mandat;

  Sammanfattning : We are living in times of change. Except when it comes to the Swedish housing shortage, which is ever ongoing, year after year. Housing is a matter of importance to many and the shortage is therefore an engaging subject within different societal debates as well as within politics. LÄS MER

 2. 2. Med kulturen som (värdeskapande) hyresgäst. En etnografisk studie om Göteborgs Stads arbete med kultur, lokaler och stadsplanering

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Ida Kjellberg; [2019-07-01]
  Nyckelord :kultur; demokrati; lokaler; stadsplanering; stadsutvecklingsstrategier; kulturplanering; autenticitet; entreprenörsurbanism; gentrifiering; marknadshyror; culture; democracy; urban development strategies; cultural planning; urban planning; authenticity; entrepreneurial urbanism; gentrification; market rental;

  Sammanfattning : The city of Gothenburg is currently carrying out a major development project, River City (Älvstaden). As a consequence of the development, affordable premises that artists are in need of for practicing cultural activities are disappearing. LÄS MER

 3. 3. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 4. 4. Marknadshyra på nyproduktion : Behålla presumtionshyror eller avreglera?

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :David Wassberg; Simon Sand; [2019]
  Nyckelord :Rental market; Presumtionshyra; Market rent; Free rental arrangement; Januariavtalet; Hyresgästföreningen; Hyresmarknaden; Presumtionshyra; Marknadshyra; Fri hyressättning; Januariavtalet; Hyresgästföreningen;

  Sammanfattning : In January 2019 the Swedish government created an agreement called “Januariavtalet” as a result of the 2018 election. Part of this agreement includes that they want to introduce market rent in the new-built part of the market. LÄS MER

 5. 5. Affordable housing through inclusionary zoning – the case of Frihamnen, Gothenburg

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jenny Danell; Mona Olausson; [2016]
  Nyckelord :Rent regulation; Distribution methods; Inclusionary zoning; Affordable housing; Frihamnen; Gothenburg; Hyressättning; fördelningsprinciper; Inclusionary zoning; Affordable housing; Frihamnen; Gothenburg;

  Sammanfattning : The current housing crisis in Sweden affects more municipalities today than ever before. There is a high demand for all type of tenures and the housing shortage is primarily evident in the metropolitan cities. LÄS MER