Sökning: "marknadskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 546 uppsatser innehållade ordet marknadskommunikation.

 1. 1. Hållbar marknadsföring : En kvalitativ studie om hållbar marknadsföring inom livsmedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maja Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; sustainable marketing; sustainable marketing communication; greenwashing; certifications; theory of planned behavior; consumer behavior; the buying process; food industry; Hållbarhet; hållbar marknadsföring; hållbar marknadskommunikation; greenwashing; certifieringar; teori om planerat beteende; konsumentbeteende; köpprocessen; livsmedelsindustrin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhet har länge varit ett omdiskuterat ämne och grundar sig i att vi inte har tagit hand om jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Konsumtionen som sker idag är långt ifrån hållbar. I dagens ohållbara samhälle står livsmedelsindustrin för en stor del av den negativa klimatpåverkan. LÄS MER

 2. 2. Sex säljer! Sexualisering av kvinnan inom digital marknadskommunikation : En studie med modebranschens fast fashion-segment i fokus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Widjestam; Amanda Skoglund; Rebecka Enevoldson; [2022]
  Nyckelord :symbols for sex; sexualization of women; marketing communication; digital marketing communication; fast fashion; marketing culture; sexual messages; Symboler för sex; sexualisering av kvinnan; marknadskommunikation; digital marknadskommunikation; fast fashion; marknadsföringskultur; sexuella budskap;

  Sammanfattning : Sedan långt tillbaka i tiden har sexualisering använts inom marknadsföring som ett strategiskt verktyg för att öka och bibehålla konsumenters uppmärksamhet. Numera har digitaliseringen av marknadskommunikation lett till att konkurrensen om konsumenters uppmärksamhet är hårdare än någonsin. LÄS MER

 3. 3. Red Bull och Ferrari - konkurrenterna från olika branscher : En visuell retorisk analys om hur företagen Red Bull och Ferrari utnyttjar marknadskommunikation inom formel 1 för att främja sina varumärken

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Damir Isak; Lucas Bernhardsson; [2022]
  Nyckelord :marketing communication; visual rhetoric; formula 1; Red Bull; Ferrari; marknadskommunikation; visuell retorik; formel 1; Red Bull; Ferrari;

  Sammanfattning : Studien “ Red Bull och Ferrari – konkurrenterna från olika branscher” ämnar studera energidryckesföretaget Red Bulls kommunikation i kommersiella sammanhang inom motorsporten formel 1 komparativt med formel 1-konkurrenten Ferrari. Red Bull har varit dominerande inom sporten under en lång tid jämsides med bland annat Ferrari. LÄS MER

 4. 4. Bilden av biblioteket - ett prisma av kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Rose-Marie Törnqvist; [2022]
  Nyckelord :Folkbibliotek; strategisk kommunikation; organisationskommunikation; organisationsteori; utvecklingsprojekt; förändringsarbete; marknadsföring; marknadskommunikation; image; profil; varumärke; meningsskapande; icke-vinstdrivande; CCO; Communicative Constitution of Organization;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to reach a deepened understanding on the effects of increased communication within the public library sector. Few studies in the field of library and information science and social sciences focus on strategic communication in a library context. LÄS MER

 5. 5. Att särskilja sig genom grön marknadsföring : en flerfallstudie på modebranschen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Adrian Cicek; Alexander Wallin; [2022]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; marknadskommunikation; AIDA-modellen; positionering legitimitet;

  Sammanfattning : I dagens samhälle har den gröna marknadsföringen blivit allt vanligare, det beror på att konsumenter har blivit medvetna om klimatförändringar som modeindustrin står för. Modeföretagen har stor påverkan på klimatet samtidigt som konsumtion av kläder har ökat den senaste tiden. LÄS MER