Sökning: "marknadskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 481 uppsatser innehållade ordet marknadskommunikation.

 1. 1. “Om vi går in med en viss summa vill vi få tillbaka samma summa fast i en annan valuta” : En kvalitativ jämförande fallstudie av sponsring i varumärkesbyggande syfte

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Nylander; [2020]
  Nyckelord :Sponsring; relationer; värderingar; evenemang; image;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sensommar! Festivalen och Way out West är två festivaler som varit omdebatterad i media, Sensommar! Festivalen med anledning av en kontroversiell artistbokning och Way out West som kritiserats för att vara ett översponsrat evenemang. Bakom festivalerna finns företag som i egenskap av sponsorer möjliggör arrangemangen och i sin tur får något i utbyte - i många fall synlighet i samband med evenemangen. LÄS MER

 2. 2. Marknadskommunikation och informationssamlande : En beskrivande studie i hur marknadskommunikation påverkar informationssamlandet i den svenska PC och konsol dataspelsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Stefan Radenkovic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marketing communications effect on consumers and corporations’ sales has long been studied within the marketing subject. Regular questions and uncertainties with both corporations and academics are which are the best way to market a product or service, if the marketing communication has an effect on the consumers and to what extent, and what is the process a consumer goes through when purchasing a product or service. LÄS MER

 3. 3. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 4. 4. Avståndstagande från Black Friday

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Corlihne Carlsson; Femke Voortman; [2020]
  Nyckelord :Hållbar marknadskommunikation; Black Friday; överkonsumtion; avståndstagande; sociala medier; aktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är viktig för samhället, företag och individen, vilket leder till att en motreaktion till shoppingdagen Black Friday växer och allt fler företag tar ett avståndstagande från överkonsumtion. Därmed ämnade studien till att undersöka hur företags avståndstagande från Black Friday kopplas till hållbar marknadskommunikation, och hur dessa avståndstaganden påverkas av grafiska tecken. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföra nya råvaror

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Victor De Silva; Emma Tullsten; [2020]
  Nyckelord :Agriculture and Food Sciences; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detaljhandeln är en bransch som har fått utstå kritik för att ha svårigheter med innovation. Samtidigt präglas dagens värld av globalisering där information sprids snabbt, bland annat är hållbarhet och grön konsumtion trender som blir större. LÄS MER