Sökning: "marknadskommunikationsmixen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet marknadskommunikationsmixen.

 1. 1. "Show, don't tell" : En studie om hur fastighetsmäklarföretag arbetar med digitala medier för att skapa långsiktiga relationer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Wahlstedt; Yolanda Vilén; [2016]
  Nyckelord :Relationship Marketing; Digital marketing; Social Media; Image; Branding; Real estate firms; Relationsmarknadsföring; Digital marknadsföring; Sociala medier; Image; Branding; Fastighetsmäklarföretag;

  Sammanfattning : Fastighetsmäklarbranschen har börjat vända sig bort från den traditionella marknadskommunikationsmixen för att i allt större utsträckning marknadsföra sig på digitala kanaler. Samtidigt ökar konkurrensen på marknaden och många alternativa fastighetsbyråer har tillkommit. LÄS MER

 2. 2. Upplagt för konflikt : Hur snusbranschen marknadskommunicerar på en hårt reglerad marknad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Melika Svedjedal; David Peiris; [2015]
  Nyckelord :marknadskommunikation; intressentförvaltning; snus; tobak; regalerad marknad; strategisk kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats har varit att ta reda på hur företag inom snusbranschen planerar sin kommunikation och lyckas nå ut till sina konsumenter trots de hårda marknadsföringsregleringarna som finns. Även vilka andra intressenter snusföretagen kommunicerar med och vad syftet med den kommunikationen är av intresse. LÄS MER

 3. 3. Resurseffektiv marknadskommunikation av ekologiska livsmedel : Utifrån av konsumenter föredragen marknadskommunikation samt denna kommunikations kostnadsattribut

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Arvid Persson; [2014]
  Nyckelord :Marknadskommunikation; ekologiska livsmedel;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvantitativ studie som genom en enkätundersökning har för avsikt att mäta konsumenters preferenser om ekologiska livsmedels marknadskommunikation. Utifrån dessa preferenser ges förslag på komponenter till en marknadskommunikationsmix som tar hänsyn till resurseffektivitet i marknadsföring av småskaliga producenter av ekologiska livsmedel. LÄS MER

 4. 4. Kändis som designer - framgångsfaktor eller farligt spel? En fallstudie om H&M, Sisters och Topshop

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dusina Karlsson; Caroline Hansson Rahnboy; [2008]
  Nyckelord :Kändis; Designer; Kändisreklam; Fallstudie; Marknadsföring; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Kändis som designer – framgångsfaktor eller farligt spel? En fallstudie om H&M, Sisters och Topshop Syfte: Syftet med examensarbetet är att belysa de möjligheter och risker som det finns vid modeföretags användning av en kändis som designer. Huruvida H&M, Sisters och Topshop har lyckats med sina samarbeten med en specifik kändis kommer att studeras. LÄS MER

 5. 5. Ett rum med insyn : En studie i nystartade småföretags marknadskommunikation i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emma Johansson; Marie Öhlén; Caroline Johanson; [2008]
  Nyckelord :marknadskommunikation; småföretag; kommunikationsplanering; marknadskommunikationsmixen; word of mouth;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna studie var att förstå fenomenet marknadskommunikation som småföretag i Jönköping har använt sig av. För att belysa detta fenomen har vi utgått ifrån teorierna marknadskommunikationsmixen, kommunikationsplaneringen och word of mouth. LÄS MER