Sökning: "marknadsmodellen i skolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden marknadsmodellen i skolan.

 1. 1. Customer Experience without Customer Contact: DSOs Adapting to a Supplier Centric Market : A multiple case study of Swedish DSOs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Erik Bexelius; John Diklev; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Structural changes are looming in the Swedish electricity system. Underlying forces pushing for industry practices to transform are sustainability goals, digitalisation and free market ambitions. LÄS MER

 2. 2. Estimation of cross-border flow in electricity markets using a Markovian-Tobit approach

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Pontus Wallin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In an electricity price forecast model the influence from connected external electricity markets affects the supply. In order to predict electricity prices in a supply and demand model one can increase the accuracy by predicting the import or export from the connected markets if the connected market models are not price optimized towards each other. LÄS MER

 3. 3. Politiska marionetter eller ostyrbara närbyråkrater? En studie av organisatoriska förändringars inverkan på lärare och rektorer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Elina Vidarsson; Emelie Andersson; [2013]
  Nyckelord :förändring; skolan; nyinstitutionalism; närbyråkrat; tjänsteman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur lärare och rektorer förhåller sig till förändringar i skolans organisation. Skolans organisation vilar på fyra organisationsmodeller: den byråkratiska modellen, den professionella modellen, brukarmodellen och marknadsmodellen. LÄS MER