Sökning: "marknadsorientering"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet marknadsorientering.

 1. 1. FULL SERVICE COMMUNITY SCHOOLS - En litteraturöversikt om att organisera (vissa) barns och ungas tid mot anställningsbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Helene Fransson; [2021-09-24]
  Nyckelord :litteraturöversikt; full service community school; anställningsbarhet; Skola som arena; samverkan; marknadsorientering;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med litteraturöversikten är att studera vilket problem den tidigare forskningen ser Full Service Community Schools (FSCS) som en lösning på. I både Europa och USA är FSCS en vanlig modell för samverkansprojekt mellan skola och offentliga, privata och idéburna organisationer. LÄS MER

 2. 2. Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter : Den hårda konkurrensen inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Lorén; Angelica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Marknadsorientering; innovation; innovationsförmåga; produktutveckling; modebranschen; kundvärde och konkurrensfördelar.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar till innovation i utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. Metod: Studien använde en kvalitativ metod eftersom syftet var att få ökad förståelse. För att samla in empiriska data genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Marknadsorientering inom friskvårdsbranschen – En kvalitativ studie av tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alex Kambourian; Fredrik Stridlund; [2020]
  Nyckelord :Market orientation; intelligence generation; intelligence dissemination; responsiveness; financial profitability; non-financial profitability; service companies; wellness industry; Marknadsorientering; informationsinsamling; informationsspridning; respons på information; finansiell lönsamhet; icke-finansiell lönsamhet; tjänsteföretag; friskvårdsbranschen;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur tjänsteföretag marknadsorienterar sig inom friskvårdsbranschen. Metod: Studien utgår från ett hermeneutiskt synsätt med en induktiv utgångspunkt. En kvalitativ forskningsmetod används för tio företag verksamma inom friskvårdsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Marknadsorientering bland lantbruksföretag : en litteraturstudie kring marknadsorientering och dess relevans för svenska lantbruksföretag

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Christian Gustafsson Valtersson; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; lantbruksföretag; värdeskapande; lönsamhet; konkurrenskraft; market orientation;

  Sammanfattning : Svenska lantbruksföretag agerar idag på en global marknad med allt ökande konkurrens och krav på effektivitet. Enligt utredningar på uppdrag av regeringen så behövs det en ökad kunskap om marknaden för att kunna stärka företagens lönsamhet och konkurrenskraft (Statens offentliga utredningar 2014). LÄS MER

 5. 5. Marknadsorientering hos lantbruksföretagare : en enkätstudie om konsument och konkurrenskraft

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Louise Berger; [2019]
  Nyckelord :Marknadsorientering; svenska lantbrukare; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Svenskt lantbruk utgörs av kunniga producenter av jordbruksprodukter, men för att kunna vara lika konkurrenskraftiga som sina kollegor i Europa är det viktigt att inte endast tänka på produktionsfaktorer, utan även ha ett marknadsorienterat synsätt. Detta innebär att det även är viktigt att ha en bred kompetens inom området marknadsorientering, marknadsföring och exponering mot slutkonsument (privatpersoner). LÄS MER