Sökning: "marknadsplattform"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet marknadsplattform.

  1. 1. Anser kunden att ett WIS kan gör denne vis? : Kundens önskemål om informationsinnehåll i ett webbaserat informationssystem

    Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

    Författare :Louise Thörnryd; Maria Hansson; [2006]
    Nyckelord :pre-study; web based information system; WIS; customer relation; customer satisfaction; relationship marketing; förstudie; webbaserat informationssystem; WIS; kundrelation; kundtillfredsställelse; relationsmarknadsföring;

    Sammanfattning : The web has a broad affect on the global economy and can among other things be used for web based information systems (WIS). These systems have grown from being used as a market platform to support all activities in the work of an organisation of today. LÄS MER